Underleverandører

Stil krav til underleverandørerne

Hvis din virksomhed bruger underleverandører, skal du sikre dig, at de også overholder reglerne for udenlandsk arbejdskraft.

Stil krav til dine leverandører om at overholde reglerne om opholds- og arbejdstilladelse samt skat. Bed fx om at se underleverandørens registreringsbevis og serviceattesten fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det beviser, at virksomheden er oprettet hos SKAT efter momsloven og kildeskatteloven.

Har leverandøren styr på skatten?
Du kan desuden overveje at stille krav til din underleverandør om at vise en udskrift fra E-indkomstsystemet. En udskrift fra E-indkomstsystemet dokumenterer, at underleverandøren har indberettet A-indkomst og A-skat for sine medarbejderne. 

Sørg i øvrigt altid for, at al betaling sker digitalt for at undgå svindel.