Om Snedkersektionen

Snedkersektionen omfatter de virksomheder inden for DI Byggeri, der beskæftiger uddannede snedkere (bygningssnedkere, møbelsnedkere, maskinsnedkere m.m.) - uanset deres størrelse.

Sektionen vil som sine væsentligste opgaver påtage sig:

  • at arbejde for fagets uddannelsesmæssige interesser, både inden for grund- og efteruddannelse,
  • at sikre medlemmerne orientering om den tekniske udvikling inden for faget, fx om materialer, maskiner, værktøj og miljøspørgsmål,
  • at arbejde for at forbedre medlemmernes forretningsmæssige og økonomiske vilkår, fx gennem prislister, erfaringsudveksling om drift og ledelse af snedkervirksomheder og overenskomstspørgsmål,
  • at markedsføre medlemmernes produkter og ydelser over for projekterende og kunder
  • at styrke det kollegiale forhold mellem medlemmerne gennem medlemsarrangementer med faglige emner.

Deltag

Patrick Adam Lytken Zaubitz

Patrick Adam Lytken Zaubitz

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3947
  • Mobil +45 2462 9862
  • E-mail palz@di.dk