Om lauget

Stenhuggerlauget i Danmark er identisk med Stenhuggersektionen under DI Dansk Byggeri.

Stenhuggerlauget i Danmark henvender sig til stenhuggere og virksomheder med hel eller delvis industriel stenproduktion som forretningsgrundlag. Stenhuggere producerer og renoverer gravsten, restaurerer sandsten, udfører facadebeklædninger, bordplader og gulve, udvendige belægninger, kantsten og chaussésten, i granit, marmor og andre natursten.

Formål

 • at samle virksomheder med naturlig eller traditionel tilknytning til stenhuggerbranchen omfattende produktion, handel og forarbejdning
 • at varetage virksomhedernes interesser inden for uddannelse, efteruddannelse og faglig/teknisk udvikling samt aftaleretlige forhold
 • at varetage virksomhedernes arbejdsgiverpolitiske interesser i forhold til fx overenskomst- og ansættelsesområdet
 • at varetage medlemsvirksomhedernes interesser i forhold til det eksterne og interne miljøområde samt spørgsmål omkring varedeklarationer, mærkningsordninger og garantiordninger
 • at fremme det kollegiale sammenhold
 • at værne om medlemmernes økonomiske, faglige og organisationsmæssige interesser.

Sektionskontingent
Kontingentet til sektionen fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingent er fastsat til at udgøre 6.300 kr. pr. år. Herudover et lønsumskontingent på 0,05% pr. år. Der betales ikke lønsumskontingent af ejerløn.

Vedtægter
Du kan læse laugets vedtægter her


Formand
Ole Buchhave Grage
E. Nielsens Mekaniske Stenhuggerier A/S, Hvidovre
og@e-nielsen.dk

Konsulent
Patrick Zaubitz
palz@di.dk
Tlf.: 33 77 39 47
Mobil: 24 62 98 62

Frederik Waitz Søborg

Frederik Waitz Søborg

Chef for Dansk Byggeindustri

 • Direkte +45 7216 0193
 • Mobil +45 2142 4741
 • E-mail fws@di.dk
Mona Kristensen

Mona Kristensen

Sekretær

 • Direkte +45 7216 0222
 • Mobil +45 5218 5909
 • E-mail monk@di.dk