Arbejdsmiljø

BAR-vejledning om stilladser

BAR Bygge & Anlæg vejledninger om opstilling og nedtagning af stilladser. Branchevejledningen beskriver blandt andet, hvordan man skal sikre sig i højden under opsætning og nedtagning.

 

Vejledninger

Brugervejledning
Vejledningen er gældende fra 2007
Klik her for at læse brugervejledningen

APV
Stilladssektionen har sammen med Byggeriets Arbejdsmiljøcenter udarbejdet et skema til APV, Arbejdspladsvurdering, der passer til branchen.
Hent orientering om APV her

Handlingsplan
Hent handlingsplan for Stilladsbranchen her

Udfasning af sandwichdæk
Læs om udfasning af sandwichdæk her

Vejledning om arbejde i prøvetiden i stilladsbranchen
Download og læs vejledningen

Mærkning og kontrol af kombidæk

Mærkning og kontrol af kombidæk

Se oversigt over farvekoder

Plan for sikkerhed og sundhed

Læs om plan for sikkerhed og sundhed og find alle relevante dokumenter til brug for udarbejdelse af planen.

Se plan for sikkerhed og sundhed her

 

Arbejdseddel
Kort om klausuler

I den offentlige debat om social dumpning og udenlandsk arbejdskraft fyger, der mange ord og begreber såsom: sociale klausuler, partnerskabsaftaler, kædeansvar og arbejdsklausuler.


Dansk Byggeri har derfor udarbejdet en folder, der både giver en kort forklaring på begreberne, men hvor Dansk Byggeri også begrunder organisationens holdning til begreberne.

Download folderen her.

Bøder

Arbejdsmiljøafdelingen i Dansk Byggeri har udarbejdet 2 ganske informative publikationer omkring rollefordeling mellem virksomhedsledelse, arbejdsledere og ansatte vedrørende overholdelse af arbejdsmiljøloven, samt sanktioner & straf ved overtrædelse af lovgivningen.

Publikationen ’Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven’ beskriver rollefordeling & ansvar mellem ledelse og medarbejdere i forhold til arbejdsmiljøloven, og indeholder blandt andet en tjekliste, hvor arbejdsgiver kan se de områder, der bliver undersøgt i forhold til, om han opfylder sine pligter i forhold til loven. Tjeklisten kan være god at have ved hånden, når man skal opstarte sine projekter. Den beskriver også, hvad Arbejdstilsynet gør, når de kommer på besøg

Download publikationen her


Publikationen ’Det er farligt og dyrt’ beskriver bøderegler & praksis og indeholder eksempler på bødestørrelse ved forskellige typer af overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne.

Download publikationen her

Handleplaner

Find handleplanerne her

Handleplan 2

Handleplan 3