Certificering

1. januar 2013 startede Stilladssektionen i dengang Dansk Byggeri en ny og frivillig certificeringsordning for stilladsbranchen. Certificeringen er udtryk for et ønske om at højne standarden på tværs af branchen og herigennem styrke stilladsbranchens generelle omdømme både i offentligheden og ikke mindst i hele kæden af professionelle samarbejdspartnere inden for byggeriet.

Stilladssektionens certificeringsordning skal forbedre kvaliteten, styrke arbejdsmiljøet og ikke mindst hjælpe virksomhederne til at strømline de interne arbejdsprocessor. For den enkelte virksomhed vil en certificering føre til effektivisering af arbejdsprocesserne, og dermed også en bedre bundlinje. Derudover kan virksomheden markedsføre sig med, at den har en uafhængig parts ord for at leve op til Stilladssektionens kvalitetskrav.

Læs mere om ordningen og om, hvordan du kommer i gang i dokumenterne på denne side. Det er nemmere, end du tror.

Har du spørgsmål kontakt da Kåre Appel Weng på tlf. +45 39 45 70 25 eller mail: kare.weng@dnvgl.com

Find certificeret stilladsvirksomhed

Dato for sidste opdatering: 9. juli 2019  
Oversigt over stilladsvirksomheder, der enten er certificerede, eller på vej til at være det.

Listen opdateres løbende.  
Tilmeldte Certificeret Præaudit
CS-City Stilladser ApS X  
Dansk Stillads Service A/S X  
Eriksson Stilladser A/S X  
Herlev Stilladser ApS X  
LHK Stillads A/S X  
Stilladsgruppen Esbjerg A/S  
Trekantens Stilladser ApS X  
E-service A/S X  
Rodahl Stilladser A/S  X  
Aftaleblanket

Første trin mod certificering
En stilladsvirksomhed, der ønsker at blive certificeret, starter med at udfylde dette aftaledokument.

Har du spørgsmål til Dansk Standard Certificering, kontakt da Kåre Appel Weng på tlf. +45 39 45 70 25 eller mail: kare.weng@dnvgl.com

Hent aftaleblanket

Screening af ledelsessystemet

Screeningen vil danne et godt fundament for at afdække virksomhedens indsatsområder og sikre, at processerne fungerer optimalt i relation til standarden. Resultatet af en screening omhandler bl.a. opsummering og prioritering af nødvendige indsatser samt vurdering af nødvendig ressourceindsats.

Hent aftalen her

Vejledning og skabeloner

Screening af ledelsessystemet
DS Certificering gennemgår stilladsvirksomhedens processer op mod certificeringsordningens krav.

Vejledningen og de tilhørende skabeloner er ikke krav, men kun vejledende
Denne vejledning er en hjælp for virksomhederne til at læse mere om kravene i certificeringsordningen, og om hvordan virksomheden mere praktisk kan registrere og dokumentere de forskellige krav.

Vejledningen indeholder også en række skabeloner, som virksomheden kan benytte i sin certificering. Skabelonerne kan ligeledes downloades hver for sig – se under ”skabeloner”.

Vejledning i pdf

Vejledning i word

Krav

I 2013 iværksatte Stilladssektionen i Dansk Byggeri en ny og frivillig certificeringsordning for hele stilladsbranchen
Her finder du uddybende tekst om de 9 krav, som stilladsvirksomheden skal leve op til for at blive certificeret.

Kravene er formuleret ud fra et ønske om at styrke hele stilladsbranchen, og den enkelte virksomhed, gennem en række praktiske styringsredskaber, der strømliner arbejdsprocesserne, og sikrer høj kvalitet i det daglige arbejde og en høj kvalitet af det færdige stillads.

Se de ni krav, virksomheden skal leve op til

Skabeloner

Disse skabeloner er redskaber, som stilladsvirksomheden kan benytte som ramme for deres registrering og dokumentation inden for de forskellige krav. Skabelonerne er kun vejledende og kan tilpasses helt efter virksomhedens individuelle behov.

Skabelon: Tilbud/ordrebekræftelse/aftale

Skabelon: Ledelsens opfølgning

Skabelon: Håndtering af klager

Skabelon: Kontrol på baggrund af branchevejledning

Skabelon: Kompetence og uddannelse

Skabelon: Sags-APV

Skabelon: Løbende kontrol af stilladser

Skabelon: Kontrol af værnemidler og materiel

Tjekliste inden auditbesøg

I forbindelses med certificeringen får stilladsvirksomhed to besøg af den uvildige instans, DS Certificering. Det første besøg kaldes en præaudit, hvor det tjekkes om virksomhedens beskrivelser og procedurer lever op til certificeringskravene. Det andet besøg kaldes certificeringsaudit, hvor det også kontrolleres om virksomhedens medarbejdere rent faktisk arbejder efter kravene.

Denne tjekliste er en hjælp til virksomheden når de forskellige audits skal gennemføres.

Download tjekliste