Dispensation

Ansøgning om dispensation fra uddannelseskrav

Her kan du skrive en ansøgning om dispensation fra reglerne om:


• kvalifikationskrav for personer, der beskæftiges med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser og dele af stilladser m.v., der ikke opstilles i standardopstilling efter leverandørens brugsanvisning, og som derfor kræver særskilt beregning vedrørende stilladsets styrke og stabilitet.


• kvalifikationskrav for personer der beskæftiges med montage, ændring og nedtagning af teltoverdækninger og totalinddækninger.

Du kan downloade ansøgningsblanketten her

Blanketten er en Word-fil, hvori du blot skal udfylde de tomme felter. Derefter kan den printes.

Husk at underskrive ansøgningen og vedlægge en kopi af medarbejderens bevis fra kurset i systemstilladser, før du sender den.
Du kan enten scanne den ind igen og sende den til mail-adressen eller sende den i et almindeligt brev.

Arbejdstilsynets e-mail og adresse er anført øverst på blanketten.