For medlemmer

Denne del af hjemmesiden er forbeholdt sektionens medlemmer. Du finder blandt andet en masse dokumenter, som du kan downloade og informationer om sektionens generalforsamlinger mm. Derudover kan du også downloade sektionens logo og læse om ansættelse, overenskomst og opsigelse.

Mærkning af materiale

Se oversigt over virksomhedsmærkning af stilladsmateriel her:

Oversigt over virksomhedsmærkning

Uddannelsesfonden

Efteruddannelse og fonde Som medlem af Dansk Byggeri betaler du til en række fonde. Når virksomheden sender medarbejdere på kursus, kan virksomheden søge tilskud fra fondene. Dansk Byggeris uddannelsesafdeling rådgiver om efteruddannelse af medlemmernes medarbejdere.

Hent ansøgningsskema her

APV - Gennemfør en APV med tjekskema

Stilladssektionen har sammen med Byggeriets Arbejdsmiljøcenter udarbejdet et skema til APV, Arbejdspladsvurdering, der passer til branchen.

Hent orientering om APV her

Hent APV-skema her

Generalforsamlingsreferater

Overenskomst og ansættelse mm.

Nedenfor finder du en alfabetisk liste over forskellige dokumenter inden for overenskomst og ansættelse, som kan downloades.

Ansættelsesbevis
Download ansættelsesbevis

Arbejdsseddel
Download arbejdsseddel

Lønoversigt (opdateret jan 2024)
Download lønoversigt

Skema sygedage, løn under sygdom og feriepenge
Download skemaet her

Voldgiftskendelser
Download en oversigt over voldgiftkendelser her

DA-ulykkesstatistik

Det er vigtigt, at alle medlemmer af Stilladssektionen foretager indberetning til DA's ulykkesstatistik, og at I følger op på jeres indberetninger, således at vi får udarbejdet en statistik, der er af en kvalitet, vi kan anvende som dokumentation overfor myndigheder mv.

For tilmelding, eller hvis I er i tvivl om noget i forbindelse med indberetningen, kan der rettes henvendelse til Dorthe Jensen, DA, tlf. 3338 9362 mail doj@da.dk eller pr. mail til arbejdsulykker@da.dk.

Som det fremgår af vedtægter for sektionen kan man ifalde en bøde stor 5.000 kr., såfremt virksomheden ikke er tilmeldt, og der er foretaget indberetning.

Indberetning af ulykker til DA

Orientering om DAs ulykkesstatistik