Foto: Ricky John Molloy

28.10.21 Stilladssektionen Nyheder

Arbejdstilsynet på konstruktive besøg

Som varslet øger Arbejdstilsynet sin tilsynsindsats, som betyder flere besøg. Der er fokus på Handleplan 3, men også de to tidligere handleplaner bliver angiveligt berørt

Alle virksomheder i Stilladsbranchen blev i april gjort bekendt med, at de kunne forvente flere besøg fra Arbejdstilsynet. I et brev blev alle orienteret om, at Arbejdstilsynet inden for de næste tre år vil komme på besøg for at understøtte den arbejdsmiljøindsats, som pågår i virksomhederne. Der vil reelt være tale om to besøg, hvor det første foregår på virksomhedens hjemmeadresse, mens Arbejdstilsynet ved det andet besøg besøger et eller flere arbejdssteder.

- I brevet fra Arbejdstilsynet redegør tilsynet for deres mål med besøgene, som er dialog om forebyggelse af ulykker og nedslidning ved fx manuel håndtering af materiel, fortæller chefkonsulent Anders Svendsen, DI Byggeri og fremhæver, at der især er fokus på følgende punkter:

  • Sikring mod nedstyrtning med fokus på kollektiv sikring fx opskydelige montagegelændere
  • Brug af egnede tekniske hjælpemidler ved håndtering af tunge stilladsdele ved læsning og transport, herunder under opstilling og nedtagning af stilladser.

De første møder

Anders Svendsen har fulgt med i fremgangsmåden ved de første besøg og fortæller, at det første besøg i praksis er en konstruktiv dialog om ovenstående emner samt en rundgang på virksomheden.

- På det besøg DI Byggeri deltog i, tog Arbejdstilsynet udgangspunkt i virksomhedens arbejdsseddel eller sags-APV, og det betød, at man drøftede følgende emner:

  • At man som virksomhed er skarp på, hvornår konstruktionsberegninger er nødvendige fx når stilladset opstilles på en anden måde end den standard, der er beskrevet i leverandørens brugsanvisning.
  • Vejen som arbejdsplads – bliver der afmærket korrekt og har medarbejderne de nødvendige kvalifikationer og synligt arbejdstøj på?
  • Har virksomheden de nødvendige tekniske hjælpemidler til læsning af bil, vandret transport i terræn og den lodrette transport af stilladsmateriel?
  • Har virksomheden det nødvendige udstyr til sikring mod nedstyrtning – opskydeligt montagegelænder og sele?
  • Har virksomheden en beredskabsplan for højderedning, hvis uheldet skulle være ude og en medarbejder skal reddes ned fra fx en overdækning?
  • Skiltning oppe på stilladset, hvis dækkene har forskellige lastklasser.

Næste runde

DI Byggeri noterede sig, at der ved rundgangen på byggepladsen vil blive kigget på, om det er muligt at bruge kran eller truck til af og pålæsning af biler, om der er god adskillelse af kørende og gående trafik og om der er vægtangivelse og påkørselsværn på reoler, der bruges til opbevaring af stilladsgrej. Mange virksomheder afventer nu det andet besøg ude på nogle arbejdssteder. Det andet besøg vil ligesom det første være anmeldt i forvejen.

- I er som altid velkommen til at tage fat i mig i DI Byggeri, hvis I har spørgsmål vedrørende det kommende møde med Arbejdstilsynet. Men som det vel også fremgår, så er der faktisk god hjælp at hente ved disse besøg, som kan bidrage til afklaring, og det er faktisk en god mulighed for at få drøftet de spørgsmål, som presser sig på, understreger Anders Svendsen.

Relateret indhold