Der skal være styr på mange ting, når man arbejder i højden. Fx faldsikring, da konsekvenserne kan være store, hvis man glemmer detaljerne. Foto fra Under Hjelmenes tema om faldsikring.

28.10.21 Stilladssektionen Nyheder

AT ønsker beredskabsplan

Arbejdstilsynet ønsker at hver virksomhed har en beredskabsplan for højderedning. Hvis uheldet skulle være ude skal der altså være en plan for, hvordan en medarbejder reddes ned fra fx en overdækning

I forbindelse med Arbejdstilsynets tilsynsindsats med stilladsbranchen har de annonceret fokus på virksomhedernes parathed ved højderedning. Der skal være en klar beredskabsplan, så alle er forberedt på at redde en medarbejder ned fra et fald i højden – fx fra en overdækning.

- Planen skal altid rettes til i forhold til en aktuel risikovurdering af den arbejdssituation, man står i. Det betyder, at beredskabsplanen ikke laves til skuffen, men skal være et aktivt værktøj i projektledelsen, fortæller chefkonsulent Anders Svendsen, DI Byggeri, og fortsætter:

- Det nævnes fx, at det kan være nødvendigt at kontakte de lokale beredskabsmyndigheder forud for udarbejdelse af redningsplanen for at høre, hvordan de vil kunne håndtere situationen, fx hvis der er tale om en høj bygning.

Anbefaling fra DI Byggeri

I Arbejdsmiljøafdelingen i DI Byggeri anbefaler man derfor, at alle virksomheder tager stilling til følgende spørgsmål:

  • Hvor i byggeriet skal der arbejdes?
  • Hvordan er adgangsforhold og redningsveje?
  • Hvilken form for redning kan udføres – fra lift, nedhejsning eller andet?
  • Hvem gør hvad ved en faldulykke - altså ringer 1-1-2, sikrer afspærring, kontakter kriseberedskab?
  • Husk at alarmering til 1-1-2 kræver oplysning om, at der er tale om en højderedning, så beredskabet medbringer det fornødne redningsudstyr

Planen skal formidles til alle involverede medarbejdere, som skal instrueres i at træffe de nødvendige foranstaltninger for redning af en person iført faldsikring ved fald.

Eksempel:

I tilfælde af, at en person iført faldsikring, falder ned fra stilladskonstruktion, skal denne redningsplan benyttes:

1. Ring 112 og oplys om situationen i højden

  • Er den faldne ved bevidsthed?
  • Er den faldne kommet til skade?

2. Find en god position, hvorfra redningen kan iværksættes.

3. Find et sikkert sted som personen kan bringes hen til.

4. Forklar de medvirkende i redningen om redningens gennemførelse, og deres rolle i arbejdet.

5. Sikre sig at de personer der deltager i redningen er uddannet, og kompetente til at udføre arbejdet.

6. Udfør redningen i et fornuftigt og kontrolleret tempo.

  • Indfang den faldne hvis muligt
  • Brug den redningsmetode der er aftalt: redningssystem, lift, stilladsgrej eller lignende

7. Sørg for at kommunikere med alle deltagerne i redningen, så ændringer i situationen kan meddeles alle.

8. Overvåg hele tiden den tilskadekomnes tilstand, og - hvis nødvendigt og det kan lade sig gøre - må der ydes førstehjælp til den tilskadekomne.

Læs mere om arbejde med faldsikringsudstyr og beredskabsplan via dette link

Relateret indhold