27.08.21 Stilladssektionen Nyheder

Debatter på generalforsamlingen

Årets generalforsamling er lidt en gensynsfest, da pandemien længe har forhindret den diskussionslystne sektion i at mødes og brydes i debatter. Men efter den formelle del af generalforsamlingen vil der blive lagt op til debatter om aktuelle emner.

Sociale medier

Der er mange og gode praktiske grunde til, at Stilladssektionens medlemmer ikke er klistret til skærmen på telefonen for at leve en stor del af livet på de sociale medier. Det er nok godt det samme, vil Arbejdstilsynet forhåbentlig sige. Men vi skriver 2021, og derfor er også Stilladssektionen som arbejdsgiverfællesskab og som talerør for en vigtig branche nødt til - i det mindste – at forholde sig til rammerne for, hvordan vi skal bruge de sociale medier i Stilladssektionen.

De sociale medier fylder mere og mere. Stort set alle dele af samfundet orienterer sig på internettet og formidler information og udtrykker sig både fagligt og privat via de sociale medier. Stilladssektionen begrænser sig til LinkedIn, som er et fagligt socialt medie, men hvor skal vi sætte grænserne?


Handleplan 3

Vi skulle nok have været noget længere med udmøntningen af Handleplan 3, men også her er vi blevet begrænset og sat tilbage af pandemien. Arbejdet er foregået målrettet, men i behersket tempo. Nu er det bestyrelsens forventning, at tempoet i de kommende måneder kan sættes op, så vi ender med at komme i mål. Bestyrelsen vil derfor lægge op til debat med en status for det arbejde, der er udført, og en oversigt over, hvordan de kommende arbejder med Handleplan 3 skal forløbe, og hvad det betyder for de enkelte medlemsvirksomheder.


Medarbejdernes ansvar

Stilladssektionen og Arbejdsmiljøafdelingen i DI Danske Byggeri mærker en kæmpe frustration hos mange medlemsvirksomheder over stigningen i antallet af tilsyn og en ændret holdning fra AT’s side i deres tilsynspraksis. Virksomhederne frygter de forhøjede bøder, da der selvsagt opstår mange situationer, hvor der kan være risiko for en stor bøde - selvom virksomhedens har udarbejdet APV og lavet den lovpligtige instruks. Det kræver en kulturændring i forhold til at benytte værnemidlerne hos medarbejderne og overholde reglerne.

Relateret indhold