28.10.21 Stilladssektionen Nyheder

Hvad skal en elev koste?

Det er en myte, at det er en god forretning at have elever. Så det er ikke for pengenes skyld men for branchens eget bedste, at alle bør forsøge at løfte uddannelsesansvaret. Det skriver Kurt Bo Jensen i dette indlæg

Mangel på arbejdskraft bør betyde, at de virksomheder, der uddanner elever, skal belønnes. Men det er faktisk en dårlig forretning at tage ansvar for uddannelse. Fakta er nemlig, at det koster os rigtig mange kroner at tage et sådant ansvar.

Kollegialt fællesskab udfordres

I Stilladsbranchen har manglen på arbejdskraft været nærmest permanent i en årrække. På medlemsmøder har behovet for flere stilladsmontørelever været et fast diskussionspunkt. Men det kollegiale fællesskab udfordres, når medarbejdere udnytter situationen til at springe mellem virksomhederne for flere kroner i lønningsposen. Det hjælper ikke ligefrem på incitamentet for virksomhederne til at uddanne medarbejderne, når loyalitet og kollegial adfærd er så lav, som vi alt for ofte oplever. Stilladssektionen har iværksat en række initiativer for at øge antallet af elever og dermed på sigt kvalificerede medarbejdere til branchen. Fx oprettelsen af Stilladssektionens Uddannelsesfond, som har til formål at mindske de samlede omkostninger ved at have elever for medlemsvirksomhederne. Finansieringen af Uddannelsespuljen er udformet så alle medlemsvirksomheder betaler 3 promille af lønsummen til puljen. Det betyder, at de virksomheder, der ikke ansætter elever i forhold til det samlede antal ansatte, betaler til de virksomheder, der tager det påkrævede antal elever, som dermed får nedsat omkostningen ved at have elever. Sådan skal det også være.

Talgymnastik

Ved uddannelsespuljens etablering modtog virksomhederne en timestøtte på 15 kr. pr. time, når eleverne var på skole, og fra 2016 fik virksomhederne, når uddannelsen blev afsluttet, en uddannelsesbonus på 10.000 kr. Det samlede tilskud fra Stilladssektionens Uddannelsespulje for en elev over de to år uddannelsen forløber, bliver derfor 20.767 kr. i støtte inklusive en bonus på 10.000 kr. såfremt eleven gennemfører uddannelsen.

Hertil kommer VEU-tilskud på samlet 86.524 kr. i den 2-årige periode og 46.657 kr. i AUB-bidrag fra byggeorganisationernes fonde via PensionDanmark. Samlet set modtager en medlemsvirksomhed altså 153.947,61 kr. i støtte over den 2-årige periode, hvor eleven er på skole i 718 timer. Det var lidt talgymnastik, som måske får mange til at tro, at det måske ligefrem er en god forretning for virksomhederne at have elever, når man modtager støtte i dette omfang. Det er desværre ikke tilfældet. Hos os i Herlev Stilladser ApS viser beregninger sort på hvidt, at det er en direkte omkostning at åbne døren for elever. Så her er lidt mere talgymnastik, som viser regnestykket:

Det koster altså knap 6.000 kr. at uddanne en elev. Det er altså ikke en god forretning at tage mange stilladsmontørelever, som mange tror. Det er en myte, som jeg gerne vil punktere. Vi har i gennemsnit 30 elever, som koster os næsten 180.000 kroner at uddanne over to år, hvis man måler på de direkte omkostninger, som i regnestykket. Gevinsten er så at få lov til at forme og uddanne dem seriøst og skabe god kultur. Så må man bare håbe på, at det ender med en rimelig loyal, kvalificeret arbejds- KRONIKKEN kraft til gavn for virksomheden på sigt. Heldigvis er der medlemmer, der kan se perspektiv i at uddanne sin egen fremtidige arbejdskraft. Tag fx Brunsgaard A/S, som har gang i et meget spændende koncept med deres ”Stillads-Akademi”.

Færre og ikke flere elever

Desværre er fakta, at branchen som helhed tager færre og ikke flere elever. Og de virksomheder, der ikke uddanner elever, henter deres arbejdskraft hos de virksomheder, der uddanner elever. Det ser ærlig talt ikke kønt ud. Fakta er også, at Stilladssektionens Uddannelsespulje har en støt stigende formue, fordi ikke alle tager ansvar for uddannelse. Det er baggrunden for, at vi senest har halveret medlemmernes bidrag til puljen. Alt imens vi skriger efter arbejdskraft. Jeg vil derfor gerne annoncere, at jeg igen ønsker at få det sat på dagsorden på det kommende medlemsmøde, der afholdes den 7. december på Fyn. Vi må simpelthen ranke os og vise hinanden den nødvendige tillid, drift og vilje til at klare branchens udfordringer selv.

Kurt Bo Jensen, Herlev Stilladser. Formand for Stilladssektionen
Skrevet af:

Kurt Bo Jensen, Herlev Stilladser. Formand for Stilladssektionen

Relateret indhold