27.08.21 Stilladssektionen Nyheder

Nu kommer Arbejdstilsynet på besøg

Arbejdstilsynet kommer på visit og vil som sædvanlig holde øje med de foranstaltninger, der gøres i virksomhederne i forhold til sikring mod nedstyrtning – også i forhold til mandskab.

Arbejdstilsynet vil i de kommende tre år komme på visit i alle virksomheder i stilladsbranchen. Det orienterer tilsynet nærmere om i et brev, der er på vej ud til virksomhederne.

Hvis der i løbet af foråret dumper et uventet brev ind fra Arbejdstilsynet om, at de har påtænkt sig at besøge din virksomhed, så slå koldt vand i blodet. Arbejdstilsynet har nemlig besluttet at kaste sig over alle stilladsvirksomheder, også dem som ikke er medlem af Stilladssektionen i DI Dansk Byggeri. Brevet vil derfor omhandle et almindeligt tilsyn og tilbud om dialog, som en del af Arbejdstilsynet indsats i branchen.

I perioden 2021-2023 – henover tre år – vil Arbejdstilsynet gennemføre en tilsynsindsats, der alene har til formål at understøtte og servicere branchens arbejdsmiljøindsats.

 - Der er selvfølgelig også tale om en kontrolindsats i forbindelse med besøgene, men der er lagt op til dialog i forhold til anvisningerne i branchevejledningen fra Branchefælleskabet for arbejdsmiljø i bygge og anlæg, fortæller chefkonsulent Anders Svendsen, DI Dansk Byggeri.

Virksomhederne kan på forhånd forberede sig på de klassiske temaer i forhold til branchens arbejde med arbejdsmiljø.

Fokuspunkterne ved tilsynet vil være:

  • Sikring mod nedstyrtning med fokus på kollektiv sikring fx opskydelige montagegelændere.
  • Brug af egnede tekniske hjælpemidler ved håndtering af tunge stilladsdele: - ved aflæsning og pålæsning af lastbilerne - ved vandret transport på terræn - ved lodret transport under opstilling - ved nedtagning af stilladser.
  • Derudover vil der være fokus på branchen som leverandør af færdigopstillet stilladser til andre virksomheder.

Spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Anders Svendsen via nedenstående kontaktoplysninger.

Anders Svendsen

Anders Svendsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 7216 0251
  • Mobil +45 6114 5010
  • E-mail asv@di.dk

Relateret indhold