19.03.21 Stilladssektionen Nyheder

Ny hjemmeside til sikker renovering

Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg har udarbejdet en ny hjemmeside. Her kan man på en visuel og overskuelig måde finde oplysninger om farlige stoffer og hvilke byggematerialer de findes i, samt information om udførelsen af en sikker og forsvarlig renovering.

Renoveringshuset er den visuelle indgang til den nye hjemmeside fra Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg. Her kan man få gode råd om farlige stof fer ved renovering, og der er også fokus på stilladser.

Det fremgår således, at hvis der ved renoveringenindgår nedtagning af bly og andre tungmetaller, så anbefaler hjemmesiden rengøring af stilladset.

Hjemmesiden henvender sig til bygherrer, projekterende, rådgivere, arbejdsgivere og ansatte i bygge- og anlægsbranchen samt til private boligejere, der udfører håndværksarbejdet selv eller hyrer håndværkere.

Hjemmesiden indeholder:

  • Billeder og beskrivelser af byggematerialer, tidsperioder og sundhedsfarer
  • God praksis for forundersøgelser
  • Faktaark, der beskriver sikker og forsvarlig udførelse af arbejdet
  • Krav og regler På den nye hjemmeside møder man Renoveringshuset, der fungerer som et visuelt opslagsværk, som man kender det fra Asbest-huset

Find renoveringshuset her

Relateret indhold