28.10.21 Stilladssektionen Nyheder

Nyt netværk for arbejdsmiljøansvarlige er kommet godt fra start

I august holdt Stilladssektionen opstartsmøde for sektionens netværk for sikkerheds- og arbejdsmiljøansvarlige, og sektionens formand Kurt Bo Jensen var godt tilfreds med at kunne lægge fra land med 20 fremmødte deltagere.

- Stilladsbranchen føler sig nogle gange som jaget vildt på arbejdsmiljøområdet. Og der er desværre også problemer, når der bliver uddelt rekordmange påbud og bøder. Heller ikke medarbejderne har den store forståelse for, at der er regler, der skal overholdes, sagde Kurt Bo Jensen som formand for Stilladssektionen i DI Byggeri, og tilføjede:

- Samtidig mangler vi unge med bedre kvalifikationer, og derfor skal vi også markere os bedre på arbejdsmiljøområdet. Der er en sammenhæng mellem rekruttering og arbejdsmiljø, som vi skal tage alvorligt.

Rammerne er sat

Hermed fik Kurt Bo Jensen sat rammerne for det netværk for arbejdsmiljøansvarlige, som var målet med opstartsmødet på Hotel Sinatur Storebælt i Nyborg. Det nye netværk skal gøre medarbejderne langt mere professionelle i praksis, men også juridisk i vores håndtering af sikkerhedsreglerne over for medarbejderne og AT.

- Vi har også brug for at kunne sparre med hinanden på tværs af virksomhederne om ’best practise’ på området. Det skal hjælpe os til at finde frem til de værktøjer og initiativer, der virker. Her kan netværk for sikkerhedsansvarlige forhåbentlig være et rigtig godt værktøj, sagde Kurt Bo Jensen.

Det er tanken, at Stilladssektionen vil stå for to eller tre netværksmøder årligt, hvor der informeres om nye tiltag fra sekretariatets- og arbejdsmiljøafdelingens side, men det skal også være møder, hvor der kan debatteres initiativer, ideer og emner fra deltagernes side.

Arbejdsgiverens pligter

Ved opstartsmødet holdt Kirstine Spiegelenberg og Anders Svendsen fra Arbejdsmiljøafdelingerne i DI indlæg om arbejdsgivernes pligter. Det omhandlede blandt andet de såkaldte ”gråzoner” om instruktion af medarbejderne. Hvornår lever en arbejdsgiver op til sin instruktionspligt, og behøver ledelsen at være til stede på pladsen og instruere ved alle typer af opgaver?

- Her var det en vigtig pointe, at ledelsen i forhold til instruktion bør forholde sig til typen af opgave og de implicerede medarbejderes anciennitet, fortæller chefkonsulent Henrik Stig Sørensen, DI Byggeri med henvisning til flere domme i arbejdsmiljøsager i løbet af det seneste år, hvor domstolene har frikendt virksomheder for strafansvar, hvis erfarne medarbejdere havde brudt sikkerhedsreglerne ved almindelig opsætning af standardstilladser.

Hvem er talsmand?

Et andet punkt på dagsordenen ved opstartsmødet handlede om situationen, ”når Arbejdstilsynet ringer”. Her bør virksomhederne beslutte sig for, hvem der tager dialogen med Arbejdstilsynet. Det er simpelthen en god ide at definere nogle retningslinjer, som medarbejderne bliver gjort bekendt med. Det kræver nemlig nogle kompetencer at tage denne dialog. (Læs mere herom i Diagonalen 3-2021, august)

De ansattes holdning

Der er også ønsker om mere fokus på de ansattes forhold til arbejdsmiljø.

- De ansatte bør ikke kunne køre på frihjul. Så hvordan ændrer man nogle medarbejderes lidt for afslappede forhold til at overholde sikkerhedsreglerne. Her er vi i DI Byggeri nu i dialog med Arbejdstilsynet om at fokusere mere på de ansattes rolle, når der sker brud på reglerne, fortæller Hernrik Stig Sørtensen.

På egne ben

Det nye netværk fik altså indspark og inspiration med sig på dagen. Fremover skal netværket stå på egne ben, så det fx kan også være deltagerne i netværket der kommer med oplæg på de kommende møder om erfaringerne med iværksatte initiativer i virksomheden.

- Og i Stilladssektionen er vi selvfølgelig klar til at hjælpe. Alle kan kontakte mig eller Anders Svendsen, hvis der er spørgsmål eller emner, som man gerne vil have sat på dagsordenen på et møde.

Næste netværksmøde holdes den 23. november, og invitationen sendes ud tildeltagerne i uge 42.

Relateret indhold