27.08.21 Stilladssektionen Nyheder

Nyt netværk for sikkerhedsansvarlige

Stilladssektionen etablerer netværk for sikkerhedsansvarlige, fordi arbejdsmiljø og sikkerhed er en vedvarende udfordring for virksomhederne i stilladsbranchen

Stilladsarbejde er farligt og nedslidende arbejde. Arbejdet kan være fyldt med gråzoner og fortolkningsspørgsmål, da alle opgaver er forskellige. Med udsigt til stigende bøder og flere ressourcer til Arbejdstilsynet, er der også udsigt til en meget dyr omgang for stilladsvirksomheder i de kommende år.

 - Derfor er det klogt at udveksle viden og erfaring på tværs af branchen, så alle ikke falder i de samme fælder. Vi har derfor gennemført en mindre medlemsundersøgelse i første kvartal, som jeg mener giver grundlag for etablering af et nyt netværk i Stilladssektionen for sikkerheds- og arbejdsmiljøansvarlige, fortæller Stilladssektionens formand Kurt Bo Jensen.

 - Vi har blandt andet undersøgt organiseringen af sikkerhedsarbejdet og det ressourceforbrug, som pålægges de sikkerhedsansvarlige. Her viste der sig pæn interesse for deltagelse i netværk for sikkerhedsansvarlige, som derfor bliver etableret umiddelbart efter sommerferien, fortæller Kurt Bo Jensen.

Netværket skal mødes to til tre gange om året geografisk rundt om i landet. Der vil være support på møderne af Arbejdsmiljøafdelingen i DI Dansk Byggeri, og tanken er også at invitere eksperter og interessenter fra andre organisationer eller myndigheder.


Sikkerhed og omkostninger

Det er naturligt, at arbejdet med at forbedre arbejdsmiljø og sikkerhed fylder meget i branchen, og Kurt Bo Jensen pointerer, at branchen gør en stor indsats, og at der trods alt er en fornuftig dialog med myndighederne.

- Men Arbejdstilsynet har nu ekstremt stor fokus på at kontrollere stilladsbranchen. Og det koster alene, fordi vi må bruge flere ressourcer på at håndtere og forebygge konsekvensen af Arbejdstilsynets kontrol.

Mængden af påbud fra Arbejdstilsynet er stigende, og samtidig mærker man i sektionen en stigning i antallet af medlemmer, der henvender sig med problemer omkring påbud.

- Så med evindeligt stigende bødestørrelser, indførelse af bødeaccelerator i gentagelsestilfælde og indførelse af tvunget gebyrlagt tilsyn ved pådragelse af påbud er det klart, at vi bliver nødt til at tage situationen alvorligt, fastslår Kurt Bo Jensen.

Fakta er, at Arbejdstilsynet får tilført flere midler af regeringen, som skal udmønte sig i øget kontrol. Samtidig kan virksomhederne imødese bøder på 40.000 – 70.000 kr. for selv mindre forseelser.

Udviklingen bekymrer Kurt Bo Jensen, da reglerne i lovgivningen er meget åbne for fortolkning og fyldt med gråzoner, der kan stille virksomhederne i en juridisk usikker og ugennemskuelig situation.

Styrket professionelt samarbejde

I DI Dansk Byggeri er chefkonsulent i Arbejdsmiljøafdelingen, Anders Svendsen, fuldt ud klar over alvoren i situationen.

- Vi står mere end parate til at hjælpe med at håndtere Arbejdstilsynets praksis på en professionel og juridisk korrekt måde. Etablering af et netværk for sikkerhedsansvarlige er en god måde at gribe den udfordring an på. Det gælder forebyggende med hensyn til at få systematiseret instruktion og APV-beskrivelser på projekterne, men også i forhold til at øge virksomhedernes erfaringer med at håndtere et eventuelt påbud fra AT, siger Anders Svendsen, som pointerer, at virksomhederne må være skarpe på påbud fra AT fra det sekund, de modtager et sådant.

- Man har ret til at tænke sig om, inden man svarer på en henvendelse. Ethvert udsagn fra ledelse eller medarbejdere kan være meget afgørende for sagens udvikling. Derfor er virksomhederne nødt til at lære nogle fornuftige procedurer.


Kulturændring nødvendig

 - Vi bliver også nødt til at arbejde med en kulturændring. Vi har i årevis gjort myndigheder, politikere og organisationer opmærksom på, at medarbejderne må vedkende sig et større ansvar for sikkerheden. Det vil give et gevaldigt løft, hvis myndighederne også stillede dem til ansvar, så kulturændringen gælder også Arbejdstilsynet, slutter Kurt Bo Jensen.

Stilladssektionen har gjort DI Dansk Byggeri opmærksom på problematikken. Hvis virksomhederne lever op til ansvar og regler ved at instruere, lave APV og uddele værnemidler, så må det have konsekvenser, hvis medarbejderne ignorerer dette.

 - Denne vinkel synes vi ikke, at de tilsynsførende fra Arbejdstilsynet har seriøst blik for. Et markant løft omkring sikkerheden bør derfor indeholde incitamenter, der kan få medarbejderne til at overholde reglerne, siger Henrik Stig Sørensen og tilføjer:

 - Vores holdning er klar. Hvis virksomheder åbenlyst blæser på arbejdsmiljøreglerne, skal de straffes, men det bør medarbejderne også, hvis de blæser på reglerne og handler stik imod virksomhedsledelsens anvisninger.

Det er vores forventning, at DI Dansk Byggeri vil tage denne problematik op med myndighederne og arbejdstagere, og det ser vi da også klare signaler om vil ske.

Relateret indhold