På Audeboskolen mixes dansk og engelsk i praktiske øvelser på stilladserne. Foto: DI Byggeri

13.01.23 Stilladssektionen Nyheder

Do you speak English?

I bygge- og anlægsbranchen ansættes flere og flere med en anden baggrund end dansk. Derfor er det efterhånden nødvendigt for alle at kunne et minimum af engelsk fagsprog i hverdagen på jobbet.

På EUC Nordvestsjælland – som også kendes som Audeboskolen - udbyder man i foråret 2023 systemstillads på engelsk. Systemstillads på engelsk udbydes allerede med start den 30. januar og løber frem til den 17. februar.

- Hvis man mærker behovet for stilladsen­gelsk og vil lære, hvad vores fagtermer hedder på engelsk, så er der nu mulighed for at melde sig til, fortæller uddannelses­konsulent Morten Haubjerg fra EUC Nordvestsjælland, som uddanner tre hold årligt på stilladsmontøruddannelsen.

Udenlandsk arbejdskraft

Byggeriets arbejdspladser har i årtier været præget af en stigende andel af udenlandske virksomheder og medarbejdere fra udlandet, der har søgt mod Danmark, når der har været bud efter arbejdskraft. Det mærkes nu også i stilladsbranchen, og derfor er det relevant at udbyde kurser og uddannelser på andre sprog.

- Det er første gang, at vi på Audeboskolen opretter et engelsksproget systemstillads­hold. Da bygge- og anlægsbranchen ansæt­ter flere og flere med en anden baggrund end dansk er det efterhånden nødvendigt for alle – også i stilladsbranchen - at kunne et minimum af engelsk fagsprog i hverda­gen på jobbet, siger Morten Haubjerg fra Audeboskolen, som samtidig med afviklingen af det engelske systemstillads­hold kører et hold på dansk.

Fordele for alle

- Med samtidige kurser på dansk og engelsk vil det teoretiske pensum foregå hver for sig. Men når vi skal udenfor og bygge stillads, mixer vi holdene, så vi får talt praktisk engelsk og dansk samtidigt. Det tror jeg vil give god mening for alle parter, understreger Morten Haubjerg.

På kurserne vil to faglærer følge holdene igennem de 15 dage på kurset. Her skal de sikre, at alle lærer at opstille, ændre og nedtage både ramme-, søjle- og rullestil­ladser - jævnfør den særlige uddannelse for opstilling, ændring og nedtagning af stilladser i en højde på mere end 3 meter.

- Men her med den bonus, at vi udnytter, at både det danske og engelske fagsprog indenfor stillads bliver styrket, slutter Morten Haubjerg.

FAKTA

Tilmelding sker via www.voksenuddannel­se.dk

Søg på 315412885608 hvis tilmeldingen skal ske til holdet, der afvikles på engelsk.

Søg på 315412885607 hvis tilmeldingen skal ske til holdet, der afvikles på dansk.

Kontakt evt. kursussekretær Lis Lynge Hansen på tlf. 72290305 eller mail på kursus@eucnvs.dk

Skrevet af:

Mogens Hjelm

Relateret indhold