13.01.23 Stilladssektionen Nyheder

Fokus på brancheuddannelserne i den kommende tid

I 2022 er der kørt en informationskampagne for brancheuddannelserne. Og meldingen fra efteruddannelsesudvalget er, at der vil komme endnu mere fokus på brancheuddannelserne i de kommende år.

Også på Stilladssektionens medlems­konference i november var stilladsmon­tøruddannelsen på programmet. Og vanen tro førte det til en livlig debat. Benjamin Frank Rosenberg Jensen, der arbejder med arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelser i DI’s Uddannelses­afdeling, var inviteret til at give en status på initiativer for stilladsmontøruddannel­sen. Samtidig blev han bedt om at give en status på undersøgelsen om vilkår og krav til at etablere en erhvervsuddan­nelse på stilladsområdet.

- Stilladsmontøruddannelsen er en af de brancheuddannelser der uddanner flest elever i efteruddannelsessystemet – uanset, at antallet har været vigende de seneste år. Den vigende tendens skal bekæmpes, og det bør der være grobund for, da potentialet i brancheuddannelser­ne har fået øget opmærksomhed politisk og hos erhvervslivets organisationer, for­talte Benjamin Frank Rosenberg Jensen og tilføjede:

- Informationskampagne ’Vejen Til’ vil forhåbentlig øge kendskabet til branche­uddannelserne, og i DI vil vi i samarbejde med 3F styrke fokus på rekruttering til brancheuddannelserne, og skabe op­mærksomhed på brancheuddannelser­nes muligheder i det politiske system og hos andre interessenter.

Benjamin Frank Rosenberg Jensen fra DI's Uddannelsesafdeling mener, det er et åbent spørgsmål, om der vil være bred interesse for at flytte ud af AMU-systemet.

Efteruddannelsesudvalget for bygge, anlæg og industri har ansvaret for stil­ladsmontøruddannelsen og sammen med Byggeriets

Uddannelser har de ud­arbejdet kampagnen Vejen Til - Din guide til byggeriets uddannelser igang for at vise muligheder og se på fordele.

Stilladsbranchen på Skills

I det nye år vil brancheuddannelserne få lejlighed til at vise sig frem ved DM i Skills, der er blevet en kæmpestor event med stor medieopmærksomhed. Skills løber af staben i Fredericia den 2.–4. februar, og her vil stilladsmontøruddan­nelsen i første omgang være på en stand sammen med en række af de øvrige bran­cheuddannelser.

I uge 5 og 6 vil Erhvervs- og AMU-skoler­ne så præsentere det årlige Masterskills, der specifikt har til formål at præsentere brancheuddannelserne for interesserede unge og jobsøgende. Den begivenhed kan man læse mere om på Master Skills (bygvidere.nu).

EUD vs AMU

Benjamin Frank Rosenberg Jensen kom på medlemsmødet ind på vilkårene for at blive en erhvervsuddannelse. Han lagde ikke skjul på, at han tvivlede på, at det var den rette vej at gå, hvis man ønskede en øget rekruttering af elever. Det gav han sine begrundelser for:

- En konvertering til erhvervsuddannelse vil sandsynligvis forlænge den øjeblik­kelig 2-årige uddannelse i betydeligt om­fang. Erhvervsuddannelserne er typisk et noget længere forløb end 2 år,, sagde Benjamin Frank Rosenberg Jensen og fortsatte:

- Det vil efter min mening også hæmme den fleksibilitet brancheuddannelserne giver til at ændre i strukturen på stillads­montøruddannelsen og som parterne bag uddannelsen er vant til. Systemet med erhvervsuddannelser er betydelig ”stivere” og langsommeligt at ændre i struktur og sammensætning, hvis beho­vet opstår.

- Og så skal man huske på, at der allerede nu er stor konkurrence om rekruttering af elever på erhvervsuddannelser, og spørgsmålet er derfor, om det vil give en øget rekruttering at ligge med i denne ”kasse’, sagde Benjamin Frank Rosen­berg Jensen og mente slutteligt, at det er et meget åbent spørgsmål, om lønmod­tagerside i det hele taget vil være interes­seret i at flytte ud af AMU-systemet.

Der er altså ikke sat punktum, og den nedsatte arbejdsgruppe omkring ud­dannelsen skal i det nye år mødes og diskutere. Her kan agendaen være at finde nye værktøjer, der kan synliggøre Stilladsmontøruddannelsen – også på erhvervsskolerne - under de nuværende rammer som brancheuddannelse.

Og mødet kan måske også komme tæt­tere på en konklusion om, hvor sektionen skal lægge sine kræfter i den nærmere fremtid.

Skrevet af:

Mogens Hjelm

Relateret indhold