Med Arbejdsmiljøpuljen kan man genstarte sit arbejdsmiljøarbejde. Foto: Getty Images

04.11.22 Stilladssektionen Nyheder

Genstart med Arbejdsmiljøpuljen

Hvordan gør man op med gamle vaner og får taget fat om arbejsmiljøarbejdet fra roden. Det ved Barberens Stilladser, som med hjælp fra Arbejdsmiljøpuljen har fået vendt op og ned på hverdagen i firmaet.

Når Arbejdstilsynet kører ind på pladsen, er det næsten så sikkert som amen i kirken, at de nok skal finde et eller andet, der ikke er, som de vil have det.

Der lurer ofte et påbud om at få bragt tin­gene i orden, hvis der ikke ligefrem vanker en bøde. Faktum er, at det er meget nemt at træde ved siden af i en travl hverdag.

Med den tilgang gik Barberens Stilladser i Glostrup på jagt efter gode råd, der skulle sætte skik på arbejdsmiljøarbejdet, som de ønskede at genstarte.


Besøg af AT

- Vi fik besøg af Arbejdstilsynet i 2021 og fik et strakspåbud. Selvom vi naturligvis har haft medarbejderne på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, kan det alligevel gå galt, siger konduktør Martin Vang, Bar­berens Stilladser, og fortsætter:

- Vi mener, at vi generelt har styr på sik­kerheden, så problemet var dengang mere at få gjort op med de dårlige vaner, der præger hverdagen.


Arbejdsmiljøpuljen

Det endte derfor med, at Glostrup-virk­somheden med cirka 30 ansatte fandt råd hos Human House, hvor arbejdsmiljøkon­sulent Vibeke Rasmussen, der før havde arbejdet sammen med firmaet, kunne se, at der var grundlag for at søge tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen.

Det satte gang i et forløb, som Martin Vang og Vibeke Rasmussen fortæller om i en blog på Human House’s hjemmeside, hvor man erkender, at man ganske enkelt manglede grundlæggende systematik i arbejdsmiljøarbejdet. På den baggrund plantede Vibeke Rasmussen ideen om, at søge økonomisk støtte fra Arbejdstilsynets Arbejdsmiljøpulje, hvor 80% af udgifterne til autoriseret arbejdsmiljørådgivning blev dækket af tilskud fra puljen.

- Det var oplagt, mente Martin Vang, og da der blev givet tilsagn, startede projek­tet, der foruden en helt grundlæggende systematisering af arbejdsmiljøarbejdet i den daglige drift, også omfattede gen­nemgang af arbejdsmiljøet på materielplad­sen, kortlægning af sikkerhedskultur, en tilfredshedsundersøgelse som supplement til APV’en, risikovurderingsskema på hver opgave samt infomøder og workshops for hele arbejdsmiljøorganisationen.


Tommelfinger op

Ifølge Martin Vang har alle nu en klar ide om, hvad det kræver at opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø. I dag - ét år senere - kan firmaet se tilbage på en effektiv proces, som har givet dem en ’tommelfinger op’ fra Arbejdstilsynet. Men også medarbejderne oplever en forbedring i den daglige drift.

Arbejdsmiljøpuljen er beregnet på at støtte små og mellemstore virksomheder. Det er hovedparten af Stilladssektionens virksom­heder, der altså kan være målgruppe for at opnå støtte til arbejdsmiljøarbejdet.

Skrevet af:

Mogens Hjelm

Relateret indhold