Foto: Getty Images

23.09.22 Stilladssektionen Nyheder

Projektgruppen om en mulig EUD-fremtid

Ved Stilladssektionens Medlemskonference blev det besluttet at nedsætte en projektgruppe, der nu ser på fordele og ulemper ved henholdsvis AMU- og EUD-forløb.

På Projektgruppens første møde i april søgte deltagerne at afdække de vigtigste elementer i forhold til undersøgelsen.

Det skal fx undersøges, hvordan en struktur for en Erhvervsfaglig (EUD) stilladsmontøruddannelse kan se ud. På den baggrund vil gruppen vurdere fordele og ulemper ved EUD i forhold til den nuværende AMU-kontraktuddannelse.

Interessenter

Det kommer Stilladssektionen til at samarbejde med andre om og Projektgrup­pen udpegede følgende interessenter, der bør inddrages i arbejdet

  • Stilladssektionens bestyrelse
  • DI Uddannelsesafdeling
  • Byggeriets Uddannelser
  • Stilladsklubben/3F
  • AMU og Erhvervsskolerne

Udfordringer

Projektgruppen ønsker at drøfte følgende med bestyrelsen inden noget iværksættes. Det handler i grove træk om:

  • Den økonomiske ramme for projekt­gruppens arbejde
  • Mulighed for at hente støtte til arbejdet hos eksterne samarbejds­partnere
  • Tilgangen til inddragelse af eksterne interessenter i arbejdet

Der har været kontakt til DI’s Uddannelses­afdeling, som mener, at det vil være muligt at tranformere den nuværende brancheud­dannelse til en EUD-uddannelse.

Samtidig skal man undersøge muligheder for at udvikle og synliggøre stilladsmontør­uddannelsen under de nuværende rammer, som har fået fornyet politisk fokus.

Projektgruppen afventer i første omgang en tilbagemelding fra bestyrelsen inden yderligere arbejde iværksættes. Arbejdet ventes at fortsætte efter sommerferien.

Skrevet af:

Mogens Hjelm

Relateret indhold