23.03.22 Stilladssektionen Nyheder

Stilladssektionen præsenterer analyse om alder og anciennitet i branchen

Stilladssektionen i DI Byggeri har gennemført en undersøgelse af alder og anciennitetesforhold i stilladsbranchen. Undersøgelsen kortlægger de udfordringer, som branchen står med i de kommende år, hvor der er udsigt til kamp om arbejdskraften.

Stilladssektionen i DI Byggeri har tilrette­lagt en undersøgelse af såvel alder som anciennitet i stilladsbranchen. En række spørgsmål er derfor blevet udsendt til alle medlemmer, og nu forelægger resultatet.

Svarprocent cirka 50%

Hver anden medlemsvirksomhed tog sig tid og gjorde sig besvær med at besvare Stilladssektionens specifikke medarbejder­spørgsmål om alder og anciennitet. Og resultatet blev præsenteret på medlemskonferencen på Hotel Kolding Fjord, hvor chefkonsulent Henrik Stig Sørensen udlagde analysens data om henholdsvis aldersfordeling blandt de 788 medarbejdere, der indgik i undersøgelsen, og deres anciennitet i deres nuværende ansættelse.

 - Det er ikke helt nemt i en travl hverdag at smide, hvad man har i hånden for at dykke ned i den slags oplysninger om hver enkelt medarbejder. Jeg synes derfor, at en svarprocent lige over 50, og et datagrund­lag byggende på 788 medarbejdere er ganske godt gået. Vi har fået et bedre overblik og dermed også et bedre beslut­ningsgrundlag i vores fremadrettede arbejde, pointerer chefkonsulent Henrik Stig Sørensen.

Alder

Undersøgelsen viser, at der trods alt er næsten 5% af arbejdsstyrken, der er over 60 år og knap 8% er under 25 år. Unders­døgelsen viser også, at langt de fleste medarbejdere er mellem 25 og 40 år, idet denne aldergruppe udgør halvdelen af arbejdsstyrken i stilladsbranchen.

 - Det er selvfølgelig ikke overraskende, at en branche præget af hårdt fysisk arbejde er præget af denne gruppe af nogenlunde unge voksne mænd. Her adskiller stillads­branchen sig i virkeligheden ikke markant fra mange andre fag i byggesektoren fx murere og tømrere.

- Det er dog værd at hæfte sig ved, at ganske mange nu nærmer sig en alder, hvor vi ser, at de sadler om. Vi kan derfor forvente, at store årgange i de kommende år vil søge væk fra branchen. Det sætter naturligvis branchens rekruttering under pres, understreger Henrik Stig Sørensen.

Anciennitet

Det andet store spørgsmål i undersøgelsen handler om, hvor længe de enkelte medarbejdere har været i deres nuværende ansættelsesforhold. I denne del af undersøgelsen indgår der svar på i alt 770 ansatte.

Her viser det sig, at godt 70% har arbejdet under 15 år i samme virksomhed. Det betyder omvendt, at knap 30% har haft samme arbejdsgiver i mere end 15 år og 10% har holdt sig til på samme arbejds­plads i mere end 25 år.

Mobilitet vs loyalitet

- Det lyder jo ganske loyalt og trygt. Men tallene viser også, at over 40% af arbejds­styrken har under 4 års anciennitet, og det er vel udtryk for den kamp, der er om arbejdskraften i branchen, og som giver lønmodtagerne gode vilkår for at shoppe rundt mellem virksomhederne, slutter Henrik Stig Sørensen.

Skrevet af:

Mogens Hjelm

Relateret indhold