23.09.22 Stilladssektionen Nyheder

Uddannelse og rekruttering i centrum

Den meningsløse krig i Europa, opblussende koldkrig mellem Rusland og Vesten, udsigt til hungersnød i udviklingslande, stigende priser på energi og byggematerialer, faldende aktier og stigende renter, gør indtryk.

Man må spejde efter de gode nyheder og noget, der indikerer, at nu bliver det bedre.

Og pludselig fredag den 1. juli stod jeg overfor en rigtig god nyhed, da besøgte jeg Audebo (EUC Nordvestsjælland), hvor et hold på seks stillads­montører skulle have deres uddannelsesdiplomer - og et stort tillykke med på vejen. Blandt de nye stilladsmontører stod Freja, og hun er noget særligt, da hun er den første kvinde, som er uddannet til stilladsmontør i Danmark. En såkaldt mønsterbryder og en rigtig god nyhed for stilladsbranchen.

Freja har vist, at kvinder kan begå sig i stilladsbranchen, og jeg håber oprig­tigt på, at hun kan vise vej for andre og bryde med billedet om, at der kun er plads til mændene i vores branche. Læs mere om Freja og hendes arbejds­plads i dette nummer af Diagonalen.

Det bringer os videre til Stilladssektionen, hvor vi fortsætter med at arbejde for de bedst mulige rammebetingelser for vores medlemmer, så stilladsbran­chen kan fortsætte med at udvikle sig.

Med vores deltagelse i uddannelsesudvalgene i Byggeriets Uddannelser og lokalt på AMU-skolerne forbedrer vi konstant vores brancheuddannelse med såvel indhold som undervisningsforhold, men også i forhold til at synliggøre uddannelsen over for omverdenen. Her hjælper DIs Uddannelsesafdeling godt til med implementering af initiativer.

Politisk er der øget fokus på branchenuddannelsernes berettigelse i forhold til at få det fulde udbytte af den arbejdskraft, der er til rådighed i samfundet. Blandt andet ønsker politikerne at synliggøre og højne brancheuddannelser­nes omdømme. Det bliver spændende at se, hvad det kan føre til.

Samtidig arbejder vores projektgruppe med at undersøge fordele og ulem­per ved at transformere vores nuværende brancheuddannelse til en egentlig erhvervsuddannelse på linje med fx tømrer, murer og malerfaget. Projekt­gruppen er i øjeblikket også i dialog med DIs uddannelsesafdeling.

Man kan læse mere om de to spor, som vi forfølger omkring stilladsmontør­uddannelsen her i Diagonalen.

Endelig kommer vi ikke uden om at snakke om IT. Det kommer til at fylde mere og mere, også i vores branchen. Fx udvikling af værktøjer til elektronisk indberetning af arbejdssedler.

Her trækkes vi lidt med indsigelser fra lønmodtagersiden. Det er derfor vigtigt at notere sig, at man med elektroniske arbejdssedler, fx via apps til medarbejderne, møder et ønske fra 3F om fortsat tryghed for, at der ikke efterfølgende rettes i deres arbejdssedler – et ikke urimeligt krav, som vi må finde en rationel løsning på.

Det tager vi i andet halvår - herfra et ønske om en god sommer til alle!

Kurt Bo Jensen, Formand for Stilladssektionen
Skrevet af:

Kurt Bo Jensen, Formand for Stilladssektionen

Relateret indhold