13.07.23 Stilladssektionen Nyheder

Håndslag på generalforsamling

Årets generalforsamling blev imødeset med en vis spænding efter en til tider skarp debat om den nye priskurant. Der var opbakning til formandens beretning, og det blev vedtaget at udvide antallet af medlemmer i bestyrelsen og give plads til mere videndeling.

Den nye priskurant har været et hedt emne i sektionen, og det var naturligt, at sektionens formand Kurt Bo Jensen brugte en del tid i beretningen på at adressere det arbejde, der siden 2019 har været lagt i hænderne på arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet for at skrue en ny priskurant sammen med henblik på at forebygge ergonomisk nedslidning.

- Vi har ønsket at påvirke de løsninger, der skulle arbejdes med, da de forhåbentlig er at foretrække frem for at blive pålagt andre interessenters løsninger, sagde Kurt Bo Jensen i sin beretning til den – som altid – velbesøgte generalforsamling.

Kurt Bo Jensen understregede, at det var træge forhandlinger, som Stilladssektionens bestyrelse sagde god for efter det omsider lykkedes at møde reel forhandlingsvilje hos 3F.

- Vi har fået et resultat og en moderniseret priskurant, som bestyrelsen er tilfreds med. Vi tror også, at vi har fået det bedste resultat, vi kunne opnå.

Fem fokuspunkter

Stilladssektionen har haft fokus på,

  • At fremtidssikre nogle sunde principper i branchen med udgangspunkt i
    sikkert og godt arbejdsmiljø samt kvalificeret arbejdskraft.
  • At kunne opfylde intentionen i navnlig de 4 første vigtige initiativer i HP3 – herunder et akkordsystem, der sikrer den rette investeringsadfærd fremadrettet, så den ergonomiske nedslidning reduceres.
  • At sikre, at Stilladssektionens medlemmer i endnu en årrække kan benytte det stilladsmateriel, der ligger på pladserne, og at vi får mere tid til at reinvestere i det rette materiel fremadrettet.
  • At der skabes en samlet priskurant med enklere regler, større forståelighed og en klar struktur med færre gråzoner, der kan give anledning til tvister.
  • Og endelig, at Stilladssektionen fremstår som en troværdig forhandlingspart over for myndigheder og interessenter eksternt og i DI-organisationen. 

- Det har vi i store træk opnået, sagde Kurt Bo Jensen, og tilføjede: - Men vi har ikke undgået intern kritik. Det er ikke nemt at gøre alle tilfredse, og
bestyrelsen har holdt møde med de utilfredse medlemmer, og nogle misforståelser er blevet ryddet af vejen. Vi må understrege, at aftaler om overenskomster nødvendigvis må foregå uden fuld offentlighed, og der forelå først sidst i januar et resultat. Men vi modtager kritikken og vil forsøge at gøre det bedre fremadrettet.

Kurt Bo Jensen lagde heller ikke skjul på sin ærgrelse over at blive tillagt forkerte motiver, som han tolkede som gammel modvilje mod den linje, der bliver lagt af bestyrelsen, som der dog altid har været et flertal bag.

- Denne udtrykte mistillid ærgrer os selvfølgelig som bestyrelse, fordi en splittet forening er svagere end en enhed, der står sammen. Vi vil derfor gerne inddrage flere fra medlemskredsen, så flere får indblik i de beslutninger, bestyrelsen tager og baggrunden for disse.

Udvidelse af bestyrelsen

På den baggrund foreslog bestyrelsen en vedtægtsændring om at supplere med et ekstra bestyrelsesmedlem.

- Her bør en repræsentant for den gruppe, der er utilfreds stille sig til rådighed, så der kommer mere videndeling om bestyrelsesarbejdet ad denne vej.

På generalforsamlingen sluttede bestyrelsen op om et medlemsforslag om samme emne, men som præcist udvidede bestyrelsen fra 4 til 5 medlemmer.

Kurt Bo Jensen aflagde beretning, hvor han også adresserede uenigheder i sektionen.

Foto: Hjelm/PR

Som altid var der debat i sektionen, men det store drama om priskuranten udeblev. På billedet stiller Peter Rassing, Solrød Stilladser, spørgsmål til bestyrelsen.

Foto: Hjelm/PR
Skrevet af:

Mogens Hjelm

Relateret indhold