Uddannelse

Stilladssektionen har selv og i samarbejde med andre udarbejdet en række kurser målrettet til branchen.

Stilladssektionens kurser henvender sig både til ledelsen og stilladsmontørerne.

Vi gennemførte de første kurser for stilladsmontører allerede i 1993. I 1997 kom der i "Stilladsbekendtgørelsen" et krav til uddannelse af ansatte, som beskæftigede sig med stilladser på over 3 meter.

For at fremme uddannelsen i branchen etablerede Stilladssektionen en uddannelsespulje, hvorfra der kan søges om tilskud til efteruddannelseskurser etableret gennem Stilladssektionen.

Hent ansættelsesaftale og uddannelsesaftale for den 2 årige stilladsmontøruddannelse nedenfor.

Ansættelses- og uddannelsesaftale stilladsmontør (pdf)

Ansættelses- og uddannelsesaftale stilladsmontør (word)

Læs om tidspunkter og om hvilke skoler, der tilbyder uddannelsen på uddannelsesguiden