Bliv medlem af Tagdækningssektionen

Tagdækningssektionen samler virksomheder, der beskæftiger sig med tagdækning
med tagpap og med tagisolering. Vi varetager medlemmernes politiske, økonomiske og faglige interesser og fremmer det kollegiale sammenhold i branchen.

Vi er en del af DI Byggeri og dermed også af Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. Vi har godt 70 medlemmer fordelt ud over hele landet. I Tagdækningssektionen vægter vi, at vores medlemmer kommer i centrum samt bliver hørt, klogere og set. 

 1. Du kommer i centrum

  Du får vejledning om forhold, som du kan bruge i den
  daglige drift af din virksomhed – bl.a. om lærlinge og efteruddannelse, teknisk udvikling, overenskomster og personalejura. Sektionens meget aktive sikkerheds- og arbejdsmiljøudvalg håndterer branchens udfordringer.

 2. Du bliver set

  Sektionen laver aktiv markedsføring af både din branche og af dens mestre. Vi viser, at vores branche er en del af løsningen, når Danmark skal sikre boliger og bygninger mod øgede mængder regn- og spildevand. Godt professionelt tagdækkerarbejde har lang levetid!

 3. Du bliver hørt

  Med en samlet branche i ryggen bliver din stemme hørt. Vi sætter dine udfordringer og dine ønsker på den politiske dagsorden.

 4. Du bliver klogere

  Ved at erfaringsudveksle med dine kolleger i branchen på sektionens temamøder, generalforsamling og studierejser.