Om Tagmalerforeningen

Tagmalerforening er en brancheforening for medlemmer af DI Byggeri, der udfører rensning og maling af tage.

Foreningens formål

Tagmalerforeningens formål er at samle virksomheder, der udøver byggefaglig virksomhed indenfor tagerenoveringsområdet og værne om medlemmernes økonomiske, faglige og organisatoriske interesser.

Alle medlemmerne af foreningen skal aktivt arbejde for at håndhæve og højne det høje kvalitetsniveau som foreningen står for.

Til fremme af disse formål er foreningen optaget i DI Byggeri/Dansk Industri og derigennem Dansk Arbejdsgiverforening, og arbejder derfor under disses love og bestemmelser.

Hvorfor vælge et medlem af Dansk Industri Tagmalerforening?

DI Byggeri Tagmalerforening er en brancheforening for medlemmer af Dansk Industri, der udfører rensning og maling af tage. Først og fremmest kræver det faglig ekspertise at vurdere, om dit tag skal udskiftes til nyt, eller om tagrenovering er den mest fornuftige løsning.

Herefter er det selvfølgelig vigtigt at renoveringsarbejdet udføres af en autoriseret håndværker, der har den nødvendige ekspertise og de bedste garantier. Kun medlemmer af Dansk Industri Tagmalerforening har autorisation til at udstede Byg Garanti på tagmalerarbejde. Byg Garanti er en af de mest anerkendte garantiordninger på håndværksarbejde i Danmark.

Tagmalerforeningens medlemmer er specialuddannede i renovering af tage. Foreningen afholder løbende obligatoriske kurser, der holder medlemmerne opdaterede med de nyeste teknikker og retningslinjeri branchen. Desuden kontrolleres medlemmernes arbejde løbende af uvildige bygningssagkyndige.

Når du vælger et medlem af DI Byggeri Tagmalerforening er du derfor sikret en kvalificeret vurdering af tagets tilstand og relevante løsningsforslag, samt et højt fagligt niveau i det håndværksmæssige arbejde.

 

Bestyrelsen

Tagmalerforeningen_bestyrelse.jpg

Formand: Palle Jensen

Næstformand: Danny Kromanne

Bestyrelsesmedlem: Kristian Kristensen og Keld Markussen

Søren Cajus

Søren Cajus

Chef for Dansk Byggeindustri

  • Direkte +45 3377 3913
  • Mobil +45 2851 1969
  • E-mail scp@di.dk