For medlemmer

Her er alle vores gode medlemsfordele samlet – publikationer, film, kurser – gode links m.v.

Få adgang til 13 TRÆhåndbøger

Træsektionen har en eksklusivaftale med Træinformation, der giver medlemmer af Træsektionen en række fordele, som du kan læse mere om her.

Træsektionen har en eksklusivaftale med Træinformation, der giver medlemmer af Træsektionen en række fordele.

Aftalen med Træinformation betyder at medlemmer i sektionen:

  • Har gratis adgang til 13 udvalgte TRÆhåndbøger
  • Får rabat på første års medlemskab af Træinformation
  • Modtager særtilbud på udvalgte kurser og vejledninger

Log ind og læs håndbøgerne her


Medlemskab af Træinformation

Som medlem af sektionen kan du udvide din adgang og få 5 valgfrie TRÆhåndbøger i trykt format med posten, digital adgang til alle vejledninger, gratis rådgivning og øvrige medlemsfordele hos Træinformation med 850 kr. rabat på første års medlemskab. Pris som medlem af træsektionen fra: 2.795 kr. (Normalpris 3.645 kr.).

Læs mere og tilmeld dig her

Gode links

Her finder du en række gode links, som du i høj grad kan blive klog af at bruge.

Asbest-huset.dk 

På Asbest-huset kan du opdagelse i Asbest-Huset og få svar på spørgsmål som; Hvor findes der asbest? Hvordan ser asbest ud? Og meget mere.

VCØB.dk

Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet –  VCØB samler, udvikler og formidler uvildig og konkret viden om cirkulær økonomi i byggeriet.

Byggeriogenergi.dk

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger – VEB – samler og formidler viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.

Bar-ba.dk

'Branchearbejdsmiljøet for Miljø og Anlæg' har publikationer liggende til download hvordan risici for montage af undertag kan minimeres.

Bygningsreglement.dk

Digital udgave af bygningsreglementet BR08.

Byggefilm.dk

Byggefilm.dk indeholder en række korte film om gamle bygningshåndværk, der er udviklet gennem tiderne.

BYG ERFA

BYG-ERFA er kortfattede erfaringsblade med bygbare løsninger til nybyggeri og bygningsfornyelse - så svigt og skader forebygges eller udbedres mest hensigtsmæssigt. BYG-ERFA er almen teknisk fælleseje.

Danskbyggeskik.dk

Danskbyggeskik.dk er et bibliotek som skal sikre almen og let tilgængelig viden om tidligere byggetekniske forhold.

Danskebygningsmodeller.dk

Formålet med portalen 'Danske Bygningsmodeller' er at give brugere med interesse for dansk bygningskultur et let forståeligt og nyttigt indblik i, hvordan ældre danske bygninger er konstrueret. 

Duko.dk

DUKO er en uvildig klassifikation af undertagsmaterialer og dampspærresystemer. Få information om materialerne og vejledning til at vælge hensigtsmæssige materialer til dit projekt.

Byggeteknisk viden

Viden om renovering og vedligehold til bygherrer eller dig som beskæftiger sig med håndværk, rådgivning eller projektering.

Gode Tage

Få adgang til Gode Tage, opdateret i 2018 af BvB (Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse).

Taekkelaug.dk

På 'Dansk Tækkemandslaug' kan du blive inspireret og informeret om alt der er værd at vide om byggeri med strå.

Tolerancer.dk

Tolerancer.dk er en onlineversion af håndbogsserien Hvor går grænsen?, der omhandler grænseflader mellem bygningsdele og fag.

membran-erfa.dk

Målet med membran-erfa.dk er, at bidrage til bedre bygbarhed og mere effektiv anvendelse af membraner i bygninger.

Træinfo.dk

På Træinfo finder du TRÆfakta-pjecerne, som er gratis og enkle udførelsesvejledninger om trægulve. TRÆ-fakta har fokus på både den rette håndværksmæssige udførelse og på valg af de rigtige materialer.

Veludført stråtag

Branchevejledning, der danner det tekniske grundlag for at planlægge og udføre korrekt tækkearbejde.

Visuel bedømmelse af malerarbejde
Få en anvisning på, hvordan man bedømmer malerarbejde udført på et givent underlag.

Fakta om stråtag

Publikation, der med links og fakta er et opgør med fortidens myter om det tækkede tag.

Renover sikkert

Denne side indeholder informationer omkring, hvordan du renoverer sikkert, og undgår, at du, dine ansatte, din husstand eller dine naboer udsættes for sundhedsskadeligt støv, fibre og dampe fra gamle byggematerialer. 

Publikationer

FILM