Træ-nyt

Nyhedsbrevet træ-nyt udkommer tre - fire gange om året.

Nyhedsbrevet indeholder nyttig information om Træsektionens fokusområder og andet godt - fx.:

  • Uddannelse og efteruddannelse

  • Miljø

  • Byggeteknik

  • Overenskomst

  • Kurser

Træsektionens medlemmer får sendt et trykt eksemplar - og desuden kan Nyhedsbrevene downloades her fra siden.