30.10.19 Træsektionen Nyheder

Fire nye BYG-ERFA-blade

Så er der udkommet fire nye BYG-ERFA-blade.

Læs alle BYG-ERFA-bladene her.

Branddøre – montage og vedligeholdelse
ID (39) 19 09 01

En branddør skal sikre mod brand- og røgspredning, og det er afgørende for personsikkerheden, at den er monteret rigtigt. Ud over monteringen beskriver bladet de generelle forhold, som man skal være opmærksom på ved branddøre i etageboligbyggerier og generelt, fx brandkrav, lydkrav, opbygningen, opgradering af eksisterende branddøre samt drift og vedligeholdelse.

 

Fugtadaptive dampspærrer i uventilerede paralleltage
ID (27) 19 09 04

I de senere år har der været anvendt flere typer såkaldte fugtadaptive dampspærrer i uventilerede, træbaserede paralleltage med en tagmembransom tagdækning – undertiden med fugtskader til følge. Et varmt tag vil derfor i mange tilfælde være en bedre løsning, fordi det kan være vanskeligt at opfylde de mange begrænsende betingelser for den korrekte anvendelse af en fugtadaptiv dampspærre.

 

Skalmurede træskeletvægge
ID (21) 19 09 07

Skalmure med let bagvægskonstruktion fordrer agtpågivenhed, fordi der er tale om en fugtfølsom bagmur i kombination med en regnskærm, der ikke kan forventes at være tæt, og det kan medføre opfugtning. Bladet præciserer de gældende byggetekniske anbefalinger og beskriver desuden en fugtteknisk mere robust konstruktion, der anvendes i andre skandinaviske lande.

 

Tagterrasser – opbygning, membraner og materialer
ID (23) 19 09 08

I dette blad redegøres der for principper ved opbygning af tagterrasser, fx konstruktionsopbygning, membrantyper og valg af isoleringsmaterialer. En væsentlig forudsætning for at få en tæt terrasse er – ud over de ovenfor nævnte – også at sikre, at der kan opnås tilstrækkelig inddækningshøjde ved tilstødende bygningsdele. Dette er detaljeret omtalt i forbindelse med etablering af niveaufri adgang til tagterrassen.