13.11.19 Træsektionen Nyheder

Aftaler med forbrugere

AB-Forbruger er lavet til aftaler om byggearbejder for forbrugere. Læs, hvornår AB-Forbruger gælder og om forskellen mellem AB-Forbruger og AB 92/AB 18.

AB-Forbruger er på samme måde som AB 92 og AB 18 et standardiseret aftalesæt, der er blevet til ved forhandling mellem byggeriets parter, herunder Dansk Byggeri.

Generelt anbefaler Dansk Byggeri, at AB-Forbruger benyttes, når en entreprenør indgår en aftale med en bygherre, der er forbruger.

AB-Forbruger skal vedtages for at være gældende
AB-Forbruger er, ligesom AB 92 og AB 18, ikke lov. For at AB-Forbruger skal være gældende i et aftaleforhold mellem en forbrugerbygherre og en entreprenør, kræves det derfor, at dokumentet er vedtaget mellem aftalens parter.

Kan AB 92 og AB 18 anvendes ved aftaler om byggearbejder for forbrugere?
AB 92 eller AB 18 kan godt vedtages i et aftaleforhold mellem en entreprenør og en forbrugerbygherre, men disse aftalesæt (ikke mindst AB 18) er ikke udarbejdet med henblik på sådanne forbrugeraftaler.

Forskellen mellem AB-Forbruger og AB 92/AB 18?
Selvom AB-Forbruger på mange punkter minder og AB 92 og AB 18, så er der alligevel en række væsentlige forskelle. Det gælder fx i forhold til:

  • Sikkerhedsstillelse
  • Betaling
  • Mangelansvarets ophør
  • Tvistløsning.

Læs om de væsentligste forskelle mellem AB-Forbruger og AB 92/AB 18.