06.01.20 Træsektionen Nyheder

G.V.L indskriver forbehold i kontrakter mod standsning af arbejde

Flere underentreprenører har påpeget særlige elementer i G.V.L Entreprise A/S’ kontrakter. Licitationen - Byggeriets Dagblad har vendt nogle af punkterne med flere af byggeriets organisationer. Her er, hvad de siger.

Procenter, der fratrækkes fakturaer, hvis ikke der stilles med garanti og forbehold mod standsning af arbejde. Det er to tillæg til G.V.L Entreprise A/S’ kontrakter. Elementer, som flere af Farum-virksomhedens underentreprenører har påpeget over for Licitationen - Byggeriets Dagblad. Virksomheden er i den senere tid havnet i et stormvejr på det sociale medie LinkedIn for underbetaling af netop underentreprenører. Beskyldninger, virksomheden afviser.

Dansk Byggeri er fortaler for at bruge AB-reglerne rent. Samtidigt fremhæver Louise Dahl Krath Jensen, afdelingschef i Dansk Byggeris juridiske afdeling, at tiden efterhånden var løbet fra AB92, og at den derfor er blevet revideret, samt at det ikke er uset for Dansk Byggeri, at der har været skrevet ændringer og tilføjelser til AB92 i kontrakter.

- Vi har set eksempler på højre koloner, der har været mere eller mindre fyldte, siger hun og understreger, at det indskrevne ikke altid har haft karakter af fravigelser fra AB92 men derimod også præciseringer eller tilføjelser.

Læs artiklen i Licitationen her.