03.03.20 Træsektionen Nyheder

Ny temperaturmåling af byggesagsprocessen

En ny rapport udarbejdet for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gør status på byggesagsprocessen efter indførelsen af bygningsreglementet 2018.

Rapporten ’Temperaturmåling af byggesagsprocessen efter bygningsreglementet 2018 (BR18)’ viser, at der stadig er stor tvivl om omfang og indhold af dokumentationsmateriale – både i sager om ansøgning om byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse. De udfordringer, som målingen peger på, er generelt størst i sager om ombygninger.