11.05.20 Træsektionen Nyheder

Fejl i branchevejledningen om opmuringsarbejde - 1-meter løft af dæk er ikke vist korrekt

BFA Bygge og anlæg er blevet gjort opmærksomt på, at 1-meter løftet af dæk i forbindelse med opmuring ikke er vist korrekt i branchevejledningen om opmuringsarbejde, der er fra 2008. Læs mere om fejlen her.

Som det ses af tegningen fra 2014, er det et krav, at der er et overlap på ét dæk, når der foretages 1- meter løft - fx i forbindelse med opmuring. Dette var ikke et krav i 2008, hvor branchevejledning om Opmuringsarbejde udkom. Tegningen vil blive rettet hurtigst muligt, så den stemmer overens med kravet fra 2014.

Konsekvensen ved at følge branchevejledningen om Opmuringsarbejde fra 2008 er, at virksomheden risikerer et forbud, hvis Arbejdstilsynet konstaterer at 1- meter løft foregår, som vist i vejledningen.

Hvis I vil vide mere eller har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Chefkonsulent Anders Svensen på tlf. 61 14 5010 eller asv@danskbyggeri.dk.