11.05.21 Træsektionen Nyheder

Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse?

Træsektionens vejledning "Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering?" er blevet opdateret i henhold til BR 18 i samarbejde med Videnscenter for Energibesparelser i Bygninger.

I Bygningsreglement BR18 er der stillet krav om, at de enkelte bygningsdele skal opgraderes energimæssigt ved ombygning og andre forandringer.

For tagkonstruktioner betyder det eksempelvis, at hvis tagdækningen udskiftes, eller der etableres ny tagdækning, skal konstruktionen efterisoleres, hvis det er rentabelt. Det samme gælder for arbejder med lette facader, ud- og indvendige overflader og for lofter. For vinduer og døre gælder, at hvis der ved udskiftning af et gammelt vindue eller dørelement, er der tale om et komponentkrav, der skal opfyldes i henhold til BR18, kapitel 11 § 257

Alt dette kan du læse om i Træsektionens overskuelige vejledning:

Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering?

Vejledningen er blevet opdateret i henhold til BR 18 i samarbejde med Videnscenter for Energibesparelser i Bygninger.

Vejledningen er god til dialog med kunderne, så de også kan se, hvad reglerne er.

Relateret indhold