07.01.22 Træsektionen Nyheder

Branchevejledning om arbejde med isoleringsmaterialer er revideret

Arbejde med isoleringsmaterialer udføres mange steder i byggeriet og af mange forskellige faggrupper ved både nybyggeri og renovering. Derfor er det vigtigt at have kendskab til, hvordan man bedst og på den mest sikre måde arbejder med materialerne.

Ved arbejdet kan det være nødvendigt at træffe foranstaltninger mod udsættelse for støv, gamle isoleringsmaterialer, dampe, belastende arbejdsstillinger m.m.

Vejledningen dækker efter revisionen i højere grad både arbejde med bygningsisolering og teknisk isolering, og den er opdateret i forhold til arbejdstilsynets nye regler om arbejde med montering og nedrivning af mineraluld.

Læs mere her

Relateret indhold