08.12.22 Træsektionen Nyheder

Materialeomkostninger steg, arbejdsomkostningerne faldt i 3. kvartal.

I tredje kvartal 2022 steg de samlede omkostninger ved at bygge nye boliger med 2,6 pct. i forhold til kvartalet før.

Dette skyldtes en stigning på 3,7 pct. i materialeomkostninger, mens arbejdsomkostninger med et fald på 0,4 pct trak de samlede omkostninger i modsat retning. Den samme modsatrettede tendens ses for omkostninger til opførelse af hhv. enfamiliehuse og etagebyggeri. Her steg omkostningerne til materialer med 3,7 pct. for enfamiliehuse og 3,5 pct. for etagebyggeri, mens arbejdsomkostningerne faldt 0,3 pct. for begge typer byggeri.

Omkostningerne til materialer steg i hele byggebranchen. Betonelementarbejde havde den største stigning på 4,7 pct., mens jord- og betonarbejde samt murerarbejde begge havde stigninger på 4,5 pct. I de resterende byggefag var der stigninger på mellem 2,4 pct. og 3,8 pct.

Arbejdsomkostninger for tømrer-og snedkerarbejdeel-arbejde samt murerarbejde havde de største fald på hhv. 0,8 pct., 0,7 pct. og 0,6 pct., mens betonelementarbejde og vvs-arbejde begge faldt med 0,1 pct. Arbejdsomkostninger til jord-og betonarbejde samt malerarbejde steg derimod begge marginalt med 0,1 pct.

Læse mere:   NYT: Materialeomkostninger til byggeri stiger fortsat - Danmarks Statistik (dst.dk)

 

Relateret indhold