16.03.22 Træsektionen Nyheder

Ekstraordinære prisstigninger på materialer og brændstof der benyttes direkte i arbejdet

Bygge- og anlægsbranchen oplever forsat markante prisstigninger på materialer og brændstof. Men vidste du, at du efter omstændighederne kan have ret til regulering af entreprisesummen som følge af disse prisstigninger? Læs mere her.

Er AB 18, ABT 18 eller Forenklet AB 18 en del af dit aftalegrundlag med bygherren, vil du kunne have ret til regulering af entreprisesummen som følge af ekstraordinære prisstigninger på materiale, som i færdig form indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet.

Tilsvarende gælder, hvis AB 92 eller ABT 93 er aftalt mellem parterne og  Dansk Byggeris standardforbehold fra 2008 eller det såkaldte fastpriscirkulære samtidig er en del af aftalegrundlaget.

Krav om prisstigningsgodtgørelse efter ovennævnte regler forudsætter dog i alle tilfælde, at entreprenøren dokumenterer, at en række betingelser er opfyldt. Du kan læse mere om disse betingelser, samt om hvornår du kan kræve regulering, her.

Prisstigningen skal være ”ekstraordinær

Det er bl.a. en betingelse for at kunne kræve prisstigningsgodtgørelse, at prisstigningen er ”ekstraordinær”.

Herved forstås, at prisstigningen skal overstige 10 % i forhold til prisen på det pågældende materiale eller brændstof på tilbudsdagen, og således denne procentsats tillægges 0,5 % for hver hele måned, der passerer efter tilbudsdagen.

Eksempel

En prisstigning for et materiale, som omfattes af et tilbud af 1. oktober 2021, og som indkøbes i februar 2022, skal således overstige 12 %, for at godtgørelse kan blive aktuel.

Det er kun den del af prisstigningen, der ligger over procentgrænsen, som entreprenøren kan kræve godtgørelse for.

Du kan læse mere om, hvordan du dokumenterer og beregner den ekstraordinære prisstigning her.

Beregningsværktøj

DI Byggeri har udviklet et værktøj til brug for beregningen af selve den godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, som entreprenøren efter omstændighederne kan kræve.

Til beregningsværktøjet hører en vejledning, der nærmere beskriver og eksemplificerer, hvordan værktøjet anvendes.

Du finder beregningsværktøjet og vejledninger her.

Michella Engelbæk Hansen
Skrevet af:

Michella Engelbæk Hansen