21.04.22 Træsektionen Nyheder

Udmelding fra Økonomistyrelsen om prisstigninger og leveringsproblemer

Prisstigninger og leveringsproblemer har i høj grad ramt bl.a. bygge- og anlægsbranchen. Nu er Økonomistyrelsen kommet med en udmelding herom i relation til offentlige kontrakter.

Økonomistyrelsen er den 7. april 2022 kommet med en udmelding i forhold til de udfordringer i eksisterende kontrakter, som situationen i Ukraine på nogle områder har medført, i form af uforholdsmæssigt store prisstigninger, varemangel, leveringsproblemer mv.

Du kan læse mere her

Michella Engelbæk Hansen
Skrevet af:

Michella Engelbæk Hansen