15.09.22 Træsektionen Nyheder

Kort om AB 18 - online

AB-vilkårene bliver anvendt i stor udstrækning, når der indgås aftaler om bygge- og anlægsopgaver. Derfor er det vigtigt at have styr på, hvad aftalerne indeholder af vilkår.

Dato:              Den 15. november 2022

Indhold:         Kurset er for dig, der allerede kender AB 92 og gerne vil have et kort og overskueligt indblik i de vilkår, der gælder efter AB 18. Du kommer til at høre om AB 18’s struktur, de vigtigste ændringer i forhold til AB 92 og de nye tiltag i AB 18.

Du får:           Et overblik over AB 18’s struktur og indhold, så du bedre kan navigere i vilkårene, når du skal lave aftaler.
En øget bevidsthed om, hvilke rettigheder og forpligtelser bygherren og entreprenøren har over for hinanden.

Målgruppe:    Alle som arbejder med bygge- og anlægsopgaver. Der kræves et lettere kendskab til AB 92.

Link til tilmelding:               Kort om AB 18 - online (danskindustri.dk)

Relateret indhold