20.02.23 Træsektionen Nyheder

Nyt påbud ved nedrivning, hvor der forekommer asbest

Hvis I arbejder med nedrivning, hvor der forekommer asbest, er der nye regler på vej. Arbejdstilsynet har netop sendt en bekendtgørelse om et kompetencepåbud om asbest i høring. Det forventes, at den ændrede bekendtgørelse kan træde i kraft den 1. april 2023.

Politisk aftale bag ændringer af reglerne

Indførelsen af et kompetencepåbud på asbestområdet kommer fra en ”politisk aftale om initiativer på asbestområdet” fra maj 2022. Ordningen med et kompetencepåbud om asbest etableres som en toårig forsøgsordning, hvorefter det evalueres. Herefter skal aftalepartierne drøfte, hvorvidt ordningen skal fortsættes.

Hvad betyder det for jeres virksomhed?

Med ændringen får Arbejdstilsynet mulighed for at give et kompetencepåbud til virksomheder, som får et påbud om, at deres arbejdsplan for nedrivning, hvor der forekommer asbestholdige materialer, mangler eller har væsentlige mangler.

Hvad er et kompetencepåbud?

Hvis Arbejdstilsynet giver en virksomhed påbud om at løse et eller flere alvorlige eller komplekse arbejdsmiljøproblemer, kan virksomheden sammen med påbuddene også få et kompetencepåbud.

Et kompetencepåbud om asbest betyder, at Arbejdstilsynet ved alvorlige og/eller komplekse overtrædelser af nogle dele af asbestreglerne får mulighed for at afgive et kompetencepåbud om, at virksomhederne fx skal anvende en rådgivningsvirksomhed til at forebygge, at tilsvarende problemer opstår i fremtiden.

Hvor kan I få hjælp?

I kan få vejledning om asbest her: Asbest-huset.dk

Derudover kan I kontakte Byggeriets Arbejdsmiljø bus – www.bam-bus.dk og konsulenttjeneste fra BFA BA  BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste - bfa-ba.dk? De kan begge hjælpe med vejledning om asbest i Bygge og Anlæg.

Kontakt

Ved spørgsmål, kontakt Brancheservicecenter Byggeri Arbejdsmiljø på 3377 3377.

Relateret indhold