24.03.23 Træsektionen Nyheder

Trægulves opbuling – fugtpåvirkning fra underlag eller rumluft

Trægulve, fx massive brædder, træklodser eller parketbrædder, som udsættes for kraftig fugtpåvirkning fra underlag eller rumluft, vil udvide sig vandret med risiko for, at de støder mod tilstødende bygningsdele. Erfaringsbladet redegør for, hvordan opbuling af trægulve som følge af disse fugtpåvirkninger undgås, og hvilke muligheder der er for udbedring, når skaden er sket.

I dette link kan du læse mere hos BYG-ERFA


Ønskes det fulde indhold, kan det tilkøbes i linket hos BYG-ERFA.

Relateret indhold