21.09.23 Træsektionen Nyheder

De nye uddannelseskrav for arbejde med isocyanater trådte i kraft den 24. august 2023

De nye uddannelseskrav gælder alle ansatte, der arbejder med og overvåger arbejde med isocyanat.

Der er krav om at alle der arbejder med eller overvåger arbejde med isocyanat skal genopfriske deres lovpligtige uddannelse hvert 5. år. Hvis man havde uddannelsen den 23/8 2023, skal den først være genopfrisket d. 23/8 2028. Genopfriskningskurserne vil kunne tages i en digital portal. Dette gør sig dog ikke gældende for den nye supplerende uddannelse beregnet til arbejde og overvågning af arbejde med isocyanat med øget risiko.

I Danmark uddannes der i epoxy og isocyanat i en samlet uddannelse. Hvis der kun arbejdes med epoxy behøver uddannelsen ikke at blive genopfrisket.

Nedenstående beskrevet de  tre typer uddannelser der findes i Danmark:

  1. 1-dages uddannelsen Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv. – Det er stadig lovpligtigt at tage denne uddannelse hvis man skal fuge med epoxy eller isocyanat fra lukket beholder. Hvis der arbejdes med isocyanat og man allerede havde kurset pr 23/8 2023 skal det fornys senest d. 23/8 2028

  2. 2-dages uddannelsen Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater. - Det er stadig lovpligtigt at tage denne uddannelse hvis man vil arbejde med epoxy eller isocyanat. Hvis der arbejdes med isocyanat og man allerede havde kurset pr 23/8 2023 skal det fornys senest d. 23/8 2028

  3. 3-dages uddannelse til arbejde med øget risiko består af 2dages kurset Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater samt en 1-dages supplerende uddannelse Personlig sikkerhed v. isocyanater med øget risiko, der skal tages snarest. Det er altså en ekstra dag udover de 2 dages grund uddannelse. Hvis man allerede har 2-dages uddannelsen Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater kan man nøjes med at tage den supplerende 1-dages uddannelse Personlig sikkerhed v. isocyanater med øget risiko.

Den supplerende uddannelse udbydes på 3 AMU skoler, læs mere her

Uddannelsen skal tages af alle, der arbejder med eller overvåger arbejde med isocyanat med øget risiko, som beskrevet i nedenstående bullits.

  • Håndtering af ufuldstændigt hærdede artikler.
  • Støbeanvendelser.
  • Åben håndtering ved temperaturer over 45 grader celsius.
  • Sprøjtepåføring uden for lukkede systemer, sprøjtekabiner og sprøjtebokse.
  • Andre anvendelser med samme øgede risiko for udsættelse gennem huden og/eller ved indånding.

Det nye ligge i at dem, der overvåger arbejdet også skal have uddannelsen og at dem der overvåger arbejde med isocyanat med øget risiko og udfører arbejde med isocyanat med øget risiko, som beskrevet ovenstående, skal tage en supplerende uddannelse.

 

Relateret indhold