Ricky John Molloy
05.02.24 Træsektionen Nyheder

Overenskomst 2023 - nye regler for værktøjskasser til lærlinge

Når en mester ansætter en lærling, skal mester ifølge de nye regler i OK23 udlevere en værktøjskasse fra første dag. Men hvad indebærer denne ændring helt præcist? Læs mere her.

Ifølge den nye OK23-overenskomst skal mesteren ved starten af uddannelsesaftalen give sin lærling med et komplet sæt værktøj baseret på en liste fra Træfagenes Byggeuddannelse (omkring kr. 4.200 inkl. moms). Den skal udleveres på startdatoen for uddannelsesaftalen, det vil sige fra første dag i prøvetiden på 3 måneder.

Når lærlingen deltager i skoleophold H1, vil mesteren modtage en faktura for bogpakken (omkring kr. 2.150 inkl. moms).

Den part der misligholder uddannelsesaftalen, skal bære udgiften til værktøj. Hvis der er uenighed mellem parterne behandles sagen i første omgang i det lokale uddannelsesudvalg. Hvis der ikke han opnås enig her kan sagen videreføres på normalvis i det fagretslige system.

Det betyder, at hvis mesteren beslutter at afbryde uddannelsesaftalen i prøvetiden, tilhører værktøjet lærlingen.

I tilfælde af, at lærlingen opsiger eller afbryder uddannelsesaftalen i prøveperioden, skal lærlingen selv dække omkostningerne for værktøjet og eventuelt bogpakken. Dette kan risikere resultere i en fagretslig sag, da 3F måske ikke er enig i dette.    

De nye regler om værktøjskasser til lærlinge er ikke groet i Træsektionen baghave. Træsektionen mener, at lærlinge først skal have en værktøjskasse efter prøvetiden. I prøvetiden kan mesteren låne lærlingen det nødvendige værktøj. "Det vil vi kæmpe for", siger Ole Gregersen, formand for Træsektionens uddannelsesudvalg.

 

Relateret indhold