Simon Ladefoged
23.02.24 Træsektionen Nyheder

Der er sket et fald i byggeaktiviteten

Nye tal fra Danmarks Statistik viser et markant fald i byggeaktiviteten i Danmark i 4. kvartal af 2023. Dette fald i det påbegyndte byggeri afspejler de udfordringer, branchen står overfor, herunder høje renter og byggeomkostninger samt forsinkelser i flere byggeprojekter.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser et fald i det indledte byggeri i løbet af 4. kvartal 2023. En nedgang i byggeaktiviteten i perioden kommer ikke som en overraskelse, og den er primært drevet af højere renter og stigende byggeomkostninger, som synes at have forsinket adskillige byggeprojekter.

Find talene fra Danmarks Statistik her.

Dertil oplever flere virksomheder udfordringer med efterspørgslen, hvilket er en af de primære produktionsbegrænsninger i byggebranchen. 

Forskelle på tværs af branchen

Til trods for den generelle tilbagegang er der store forskelle internt i branchen. Mens nybyggeri oplever en stagnation, opretholder store anlægs- og infrastrukturprojekter, herunder udvidelsen af fjernvarmenet, elnet, initiativer for klimasikring og Femern Bælt-forbindelsen, et basalt niveau af byggeaktivitet.

Udviklingen i renten ventes at have en indflydelse på byggeaktiviteten fremadrettet. Der forventes en sænkning af renten i løbet af det næste år til to, hvilket vil have en gavnlig effekt. Endvidere antages det, at nye EU-direktiver omhandlende energieffektivisering og bygninger vil stimulere øget byggeaktivitet fremover.

Seneste prognose fra DI Byggeri forudsiger en mindre tilbagegang i byggeaktiviteten med 0,3 procent i 2024 efter et år med reduceret aktivitet i 2023, men forventer en opgang i 2025.

Relateret indhold