Ole Manfeld Gregersen, Formand for Træsektionens Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Michael Stub
21.05.24 Træsektionen Nyheder

Udfordringer for tømrerlærlinge: Manglende lærepladser og truende kvoter

Tømrerbranchen står over for en voksende udfordring, da et stigende antal lærlinge har svært ved at finde lærepladser. Dette har medført en øget brug af skolepraktik, en udvikling som Træsektionen ser på med bekymring.

Vi ser en stigende tendens til, at flere tømrerlærlinge får deres uddannelse gennem skolepraktik frem for virksomhedspraktik. Dette bekymrer Ole Manfeld Gregersen, formand Uddannelse- og efteruddannelsesudvalg i Træsektionen.

”Vi har simpelthen behov for, at flere tømrermestre tager lærlinge ind. Det er altafgørende for vores fags fremtid, ikke mindst fordi regeringen truer med kvoter," udtaler Ole Manfeld Gregersen.

I regeringens seneste udspil er der tale om en reduktion på hele 30% i antallet af lærlinge, der kan optages på tømreruddannelsen, simpelthen fordi der ikke er lærepladser nok. Dette er en bekymrende nedskæring, især da tømrerbranchen allerede nu oplever mangel på arbejdskraft – et problem, som kun forventes at vokse i fremtiden.

Hertil er det en udfordring, at de unge gennem skolepraktikken går glip af værdifuld erfaring fra den virkelige verden. At være en del af en rigtig tømrervirksomhed giver en dybdegående forståelse for faget, som gør det nemmere at komme ind på arbejdsmarkedet, når man er færdigudlært.

Flere barrierer

Vi erkender, at der er flere barrierer i denne problemstilling. Når en virksomhed tager en lærling, binder de sig for en længere periode. Dette kan være svært at planlægge, især i vores branche, hvor vi er påvirket af den svingende ordregang. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne bliver bedre til at planlægge fremtiden.

Desuden ved vi, at det at der kun er en kort uddannelsesaftale per lærling er en barriere for tømrervirksomhederne. Det at der kun er mulighed for én kort aftale per uddannelse, hvilket kan virke begrænsende. Hertil er det, at virksomhederne skal give en værktøjskasse fra dag 1 til alle lærlinge fortsat en barriere.

Behov for fleksibilitet

Fleksibilitet er vigtigt, særligt for de mindre tømrervirksomheder, der traditionelt uddanner mange lærlinge. Disse virksomheder har ofte flere mindre opgaver, hvilket resulterer i en kortsigtet ordrebeholdning. I usikre tider, som dem vi oplever i byggebranchen i øjeblikket, kan de være mere tilbageholdende med at indgå fulde lærlingekontrakter.

"Forhåbentlig vil der komme et større fokus på disse udfordringer. For det skaber usikkerhed, både for virksomheden og for lærlingen. Det er noget, jeg håber, vi kan løse i fremtiden, så vi i fællesskab kan finde gode løsninger, der gavner alle parter" forklarer Ole Manfeld Gregersen.

Træsektionen vil altid arbejde for, at vores medlemmer ansætter lærlinge, så vi i størst muligt omfang undgår skolepraktik. Derfor vil vi fortsat arbejde for mere fleksibilitet i lærlingeansættelsesforhold, så de mange små mestre tør tage lærlinge, også i usikre tider. Det er vigtigt, at tømrerlærlinge kan få en god start på deres karriere.

Skrevet af:

Ole Manfeld Gregersen, formand for Træsektionens Uddannelse- og efteruddannelsesudvalg

Jesper Salling Nielsen

Jesper Salling Nielsen

Chef for Træsektionen

  • Direkte +45 7216 0231
  • Mobil +45 2020 3636
  • E-mail jesn@di.dk

Relateret indhold