https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=47356&utm_source=newsletter

Udarbejdet af Danmarks Statistik
10.06.24 Træsektionen Nyheder

Byggeomkostninger stiger med 1,0%

Byggeomkostningerne for boliger er steget med 1,0% i første kvartal af 2024 sammenlignet med det foregående kvartal. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Stigningen på 1,0% omfatter både materiale- og arbejdsomkostninger, der steg med 1,3% og 0,5% henholdsvis. Omkostninger til enfamiliehuse og etageboliger steg også med henholdsvis 1,2% og 0,9%.

Når vi ser på forskellige faggrupper, havde el-arbejde og jord- og betonarbejde de største kvartalsvise omkostningsstigninger med 2,5% og 2,4%, mens malerarbejde gik ned med 1,3%. Dette skyldtes primært udviklingen i materialeomkostningerne. Ellers ser man jævne stigninger i seks ud af de syv faggrupper, som man kigger på.

Fra første kvartal i 2023 til første kvartal i 2024 steg de samlede byggeomkostninger med 1,9%. Dette var fordelt på en stigning på 1,7% for materialeomkostninger og 2,9% for arbejdsomkostninger.

Udviklingen i materialepriser har dermed været højere end den generelle prisudvikling for varer i første omsætningsled (business-to-business), som ifølge Prisindeks for indenlandsk vareforsyning faldt med 0,7 pct. i den samme periode.

Fra 7. juni 2024, med offentliggørelsen af Byggeomkostningsindeks for boliger for første kvartal af 2024, er basisåret for statistikken blevet ændret til 2021. Dette betyder, at alle historiske og fremtidige tal er blevet justeret, men kvartals- og årsudviklinger forbliver de samme som før ændringen.

For detaljerede tal og uddybninger, find hele byggeprognosen fra Danmarks Statistisk her.

Relateret indhold