Ole Manfeld Gregersen, Formand for Træsektionens Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Michael Stub
27.06.24 Træsektionen Nyheder

Forslag om dimensionering af tømreruddannelsen skrinlagt

Maj måned bød på bekymring inden for tømrerfaget, da Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) fremsatte et forslag om at dimensionere tømreruddannelsen. Det er skrinlagt for nu, men man vil følge tallene for lærlinge i skolepraktik nøje i fremtiden.

Forslaget, der udløste mange henvendelser og bekymringer, var baseret på tal fra december sidste år, hvor der var 1.072 lærlinge i skolepraktik (SOP). Dog viste en opgørelse fra maj 2024, at antallet var faldet til omkring 600.

Træfagenes Byggeuddannelse, som mange fejlagtigt troede stod bag forslaget, arbejder hårdt på at implementere en grøn omstilling i uddannelsen. Her vil man have, at læring omkring bæredygtighed og grøn omstilling bliver en del af tømreruddannelsen. Vi argumenterer for, at det er bedre at uddanne de nye svende med det samme, så man undgår et fremtidigt efterslæb i forbindelse med efteruddannelse.

Vi var hurtige til at reagere og sendte et kraftigt svar til Rådet for Erhvervs Uddannelser (REU), hvor vi argumenterede for, at det var en dårlig idé at dimensionere uddannelsen.

Efter at have modtaget Træfagenes Byggeuddannelses høringssvar, indstillede REU til STUK, at tømrerfaget ikke skulle dimensioneres. STUK har taget indstillingen til efterretning, men vil fortsat følge udviklingen i tallet af lærlinge nøje.

Der er derfor en risiko for, at dimensionering kan blive aktuelt igen næste år.

Vores budskab: Tag imod lærlinge

Træsektionen opfordrer alle mestre til at overveje, om de kan tage en ekstra lærling, for at holde tallet af lærlinge oppe og dermed undgå en eventuel dimensionering i fremtiden.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at tage fat i Ole Manfeld Gregersen, som er formand for Træsektionens uddannelses- og efteruddannelsesudvalg.

Relateret indhold