Colourbox

04.06.24 Træsektionen Nyheder

Ny lovgivning kræver autorisation ved nedrivning af asbest

Folketinget har vedtaget en lov om, at nedrivning af asbestholdige materialer fra den 1. januar 2025 kræver en særlig autorisation. Læs orienteringen om den nye lovgivning om autorisation af asbestudarbejde, udarbejdet af arbejdsmiljøafdelingen i DI, samt Træsektionens tiltag og bemærkninger, der skal lette gennemførelsen af den nye lovgivning.

Folketinget har vedtaget lovforslaget om en autorisationsordning for nedrivning af asbestholdigt materiale. Det betyder at nedrivning af asbestholdigt materiale (også udendørs) fra den 1. januar 2025 kun må udføres af virksomheder, der har en autorisation. Der indføres samtidig en bagatelgrænse, der indebærer, at nedrivning af få og enkelte plader ikke kræver autorisation. Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet, vil sammen have ansvaret for etableringen af autorisationsordningen. De vil fra den 1. januar 2025 føre tilsyn med nedrivning af asbestholdigt materiale, og hvis en virksomhed nedriver asbestholdige materialer uden en gyldig autorisation efter den 1. januar 2025, kan virksomheden blive straffet med bøder, der starter på kr. 30.000,-. 

For at blive autoriseret kræver det, at virksomheden har: 

1.      Et kvalitetsledelsessystem, som er godkendt af en kontrolinstans

2.      En uddannet fagligt ansvarlig. Den fagligt ansvarlige skal bl.a. sikre bemanding, instruktion og tilsyn med virksomhedens autorisationskrævende opgaver 

3.      Tilsikret at alle, der arbejder med opgaver, der er autorisationspåkrævet har gennemført arbejdsmarkedsuddannelsen ”Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer”.

DI arbejder aktivt for en overgangsordning for ikrafttrædelsen af reglerne, sådan at der ikke opstår flaskehalse i forhold til at kunne få nedrevet asbestholdige materialer i Danmark.

Træsektionens tiltag og bemærkninger, der skal lette gennemførelsen af den nye lovgivning.

Til pkt.1: Kvalitetsledelsessystem og autorisation – vi kan oplyse, at Træsektionen er ved at lave en aftale med DI’s datterselskab Byggeriet Kvalitetskontrol, hvor medlemmer af Træsektionen får rabat på godkendelse af virksomhedens kvalitetsledelsessystem (KLS) og audits. Vi forventer, at aftalen er klar ultimo juni 2024. Når den er klar, kan du finde den her:  DI Byggeri - Træsektionen (danskindustri.dk)

Læs mere om autorisation hos Byggeriet Kvalitetskontrol: –  Ny asbestautorisation på vej - Byggeriets Kvalitetskontrol (byggekvalitet.dk)  Byggeriet Kvalitetskontrol forventer at være klar med autorisationsordningen den 1. juli 2024, forudsat at den endelige bekendtgørelse med udmøntningen af loven er klar. Bemærk at Byggeriet Kvalitetskontrol ikke er den eneste udbyder af autorisation. Byggeriets Kvalitetskontrol forventer at stille en gennemarbejdet og velafprøvet skabelon til et kvalitetsledelsessystem til rådighed på deres hjemmeside, lige til at downloade og udfylde, så du kan komme hurtigt i gang. 

Forventet pris for autorisation hos Byggeriet Kvalitetskontrol kr. 3.000 – 4.500,- om året alt efter virksomhedsstørrelse.

Forventet gebyr for ansøgning om autorisation til Sikkerhedsstyrelsen kr. 5.000,- (engangsbeløb)

Forventet gebyr for ansøgning om godkendelse af Fagligt Ansvarlig til Sikkerhedsstyrelsen kr. 5.000,- (engangsbeløb)

Til pkt. 2: Uddannelsen som fagligt ansvarlig afventer ligeledes den endelige bekendtgørelse med udmøntningen af loven. Uddannelsen som fagligt ansvarlig forventes klar primo august, og  kurser forventes udbudt flere forskellige steder i Danmark. Når kurserne er klar, kan du finde dem her  Find AMU-kurser indenfor dit brancheområde (amukurs.dk)   Hold øje med Træsektionens nyheder eller tilmeld dig Træsektionens nyhedsbrev, begge dele finder du her DI Byggeri - Træsektionen (danskindustri.dk), så holder vi dig opdateret. 

Til pkt. 3: Uddannelsen ”Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer” er et 4-dages kursus, som alle, der arbejder med asbest, skal tage - også lærlinge.

Du kan se, hvor kurserne udbydes her herunder priser: Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer (45845-) (amukurs.dk) Inden du tilmelder medarbejdere, skal du kontakte skolen og sikre, at kurset indeholder udvendigt asbestarbejde.

Relateret indhold