Træsektionens forbehold til DB 20 – Dansk Byggecentres almindelige salgs-og leveringsbetingelser for leverancer af produkter og byggematerialer

Beskrivelse

Dansk Byggecentre, hvis medlemmer er alle betydende tømmerhandlere i Danmark, har et sæt salgs- og leveringsbetingelser kaldet DB20 og før det DB12. DB20 stiller håndværksvirksomheden helt urimeligt dårligt, fx hvis der opstår en forsinkelse i en leverance, eller der er fejl i det leverede. Håndværksvirksomheden kan fx komme i den situation, at ifalde ekstraomkostninger og dagbøder i tilfælde af forsinkede, eller ekstraomkostninger til demontage af fejlbehæftede leverancer og montage af nye, ekstra omkostninger som håndværksvirksomheden ikke kan få dækket hos leverandøren som følge af DB20 salgs- og leveringsbetingelser, og ej heller hos bygherren.

Derfor har Træsektionen, i samarbejde med jurister, fået udarbejdet Træsektionens forbehold til DB20. De forbehold kan vores medlemmer tage i brug over for tømmerhandlerne, når der laves aftaler, især om større leverancer.

Download

Download
Medlemsliste over Danske Byggecentre

Se en liste over medlemmerne af Danske Byggecentre her