Træsektionens forbehold til DB 20 – Dansk Byggecentres almindelige salgs-og leveringsbetingelser for leverancer af produkter og byggematerialer

Beskrivelse

Mange entreprenører køber materialer hos byggemarkeder, som er medlem af interesseorganisationen Danske Byggecentre. Organisationen har udarbejdet et sæt salgs- og leveringsbetingelser kaldet DB20 (tidligere DB12), som deres medlemmer anvender i aftaleforholdet med deres professionelle kunder.

Anvendelsen af DB20 i aftaleholdet mellem byggemarkedet og entreprenøren, kan pålægge entreprenøren en høj risiko, som entreprenøren som udgangspunkt ikke har mulighed for at søge dækning for hos bygherren. Som eksempel kan nævnes, at DB20 begrænser byggemarkedets erstatningsansvar for mangler ved salgsgenstanden til fakturaværdien plus 10%.

Træsektionen har derfor udarbejdet et frivilligt sæt forbehold, som entreprenøren kan vælge at anvende i aftaler med byggemarkeder, hvor DB20 indgår som en del af aftalegrundlaget.

Download

Download
Medlemsliste over Danske Byggecentre

Se en liste over medlemmerne af Danske Byggecentre her