DI Vand

DI Vand omfavner hele værdikæden i vandsektoren med ambitionen om at styrke vandområdets politiske stemme og øge eksporten af dansk vandteknologi og know-how.

Aktuelt

DI Vand inviterer til lancering af eksportstrategien for vandområdet den 5. november i Industriens Hus

Så fik vi datoen i hus til den længe ventede eksportstrategi for vand, og DI Vand er blevet spurgt af udenrigsministeren og miljøministeren om at være værter for arrangementet. Eksportstrategien er en af DI Vands større succeser. Den er også et symbol på, hvor meget vi kan rykke på den politiske scene, når vandsektoren står sammen og taler med en stemme på tværs af værdikæden.

 

Du kan tilmelde dig arrangementet via linket her.

DI Vand ønsker

 1. At øge eksporten af vandteknologi og rådgivning

  Danmark er en supermagt på vandområdet og der er uudtømmeligt behov for danske vandløsninger i verden. DI Vand’s fremmeste opgave er derfor, at arbejde på en fordobling af eksporten af dansk vandteknologi og know-how til 40 mia. kr. i 2030. Som den samlende platform for sektoren, arbejder DI Vand intensivt på en stærkere positionering af danske vandløsninger og en styrkelse af den fælles indsats på eksportområdet og i udviklingspolitikken.

 2. At styrke indsatsen inden for forskning og udvikling

  Der skal afsættes flere offentlige midler til målrettet forskning i vandteknologiske løsninger. DI Vand arbejder derfor på, at vandområdet tilføres målrettede midler til forskning og stor-skala demonstration blandt andet via et stærkere vandfokus i eksisterende programmer og fonde.

 3. At styrke danske og europæiske rammevilkår

  Danske og europæiske rammevilkår er afgørende for at der udvikles ny teknologi, som kan understøtte løsninger på verdens miljø- og klimaproblemer. Derfor arbejder DI Vand målrettet på, at danske vandløsninger bliver fremmet gennem en ambitiøs miljø- og erhvervspolitik, såvel som gennem krav i EU’s vanddirektiver - og implementeringen af disse.

Mads Helleberg Dorff

Mads Helleberg Dorff

Chef for DI Vand

 • Direkte +45 3377 3034
 • Mobil +45 4280 1888
 • Send e-mail  
Mathias Thuborg Madsen

Mathias Thuborg Madsen

Konsulent

 • Direkte +45 3377 3221
 • Mobil +45 5218 5940
 • Send e-mail  
Johanne Eriksen

Johanne Eriksen

Sekretær

 • Direkte +45 3377 3301
 • Mobil +45 5218 5955
 • Send e-mail  
Cecilie Poulsen

Cecilie Poulsen

Studentermedarbejder

Christoffer Andresen Madsen

Christoffer Andresen Madsen

Studentermedarbejder