DI Vand

DI Vand omfavner hele værdikæden i vandsektoren med ambitionen om at styrke vandområdets politiske stemme og øge eksporten af dansk vandteknologi og know-how.

Nyheder

Arrangementer

  1. At øge eksporten af vandteknologi og rådgivning

    Danmark er en supermagt på vandområdet og der er uudtømmeligt behov for danske vandløsninger i verden. DI Vand’s fremmeste opgave er derfor, at arbejde på en fordobling af eksporten af dansk vandteknologi og know-how til 40 mia. kr. i 2030. Som den samlende platform for sektoren, arbejder DI Vand intensivt på en stærkere positionering af danske vandløsninger og en styrkelse af den fælles indsats på eksportområdet og i udviklingspolitikken.

  2. At styrke indsatsen inden for forskning og udvikling

    Der skal afsættes flere offentlige midler til målrettet forskning i vandteknologiske løsninger. DI Vand arbejder derfor på, at vandområdet tilføres målrettede midler til forskning og stor-skala demonstration blandt andet via et stærkere vandfokus i eksisterende programmer og fonde.

  3. At styrke danske og europæiske rammevilkår

    Danske og europæiske rammevilkår er afgørende for, at der udvikles ny teknologi som kan understøtte løsninger på verdens miljø- og klimaproblemer. Derfor arbejder DI Vand målrettet på, at danske vandløsninger bliver fremmet gennem ambitiøs miljø- og erhvervspolitik, såvel som gennem krav i EU’s vanddirektiver og implementeringen af disse.

Mads Helleberg Dorff

Mads Helleberg Dorff

Chef for DI Vand

Jakob Faber Hartig

Jakob Faber Hartig

Konsulent

Johanne Eriksen

Johanne Eriksen

Sekretær