DI Vand

DI Vand omfavner hele værdikæden i vandsektoren med ambitionen om at styrke vandområdets politiske stemme og øge eksporten af dansk vandteknologi og know-how.

Aktuelt

Webinar om markedsmuligheder i EU

Den 14. september afholdte DI Vand i samarbejde med The Trade Council, Affinity og DI Global markedsudvikling et webinar for DI Vands medlemmer omkring de muligheder, der er opstået i forbindelse med EU's REACT pulje og EU's drikkevands direktiv, der trådte i kraft i januar 2021. Det følger godt i tråd med den nye eksportstrategi for vand, som forventes lanceret i ultimo september.

DI Vand ønsker

 1. At øge eksporten af vandteknologi og rådgivning

  Danmark er en supermagt på vandområdet og der er uudtømmeligt behov for danske vandløsninger i verden. DI Vand’s fremmeste opgave er derfor, at arbejde på en fordobling af eksporten af dansk vandteknologi og know-how til 40 mia. kr. i 2030. Som den samlende platform for sektoren, arbejder DI Vand intensivt på en stærkere positionering af danske vandløsninger og en styrkelse af den fælles indsats på eksportområdet og i udviklingspolitikken.

 2. At styrke indsatsen inden for forskning og udvikling

  Der skal afsættes flere offentlige midler til målrettet forskning i vandteknologiske løsninger. DI Vand arbejder derfor på, at vandområdet tilføres målrettede midler til forskning og stor-skala demonstration blandt andet via et stærkere vandfokus i eksisterende programmer og fonde.

 3. At styrke danske og europæiske rammevilkår

  Danske og europæiske rammevilkår er afgørende for at der udvikles ny teknologi, som kan understøtte løsninger på verdens miljø- og klimaproblemer. Derfor arbejder DI Vand målrettet på, at danske vandløsninger bliver fremmet gennem en ambitiøs miljø- og erhvervspolitik, såvel som gennem krav i EU’s vanddirektiver - og implementeringen af disse.

Mads Helleberg Dorff

Mads Helleberg Dorff

Chef for DI Vand

 • Direkte +45 3377 3034
 • Mobil +45 4280 1888
 • Send e-mail  
Mathias Thuborg Madsen

Mathias Thuborg Madsen

Konsulent

 • Direkte +45 3377 3221
 • Mobil +45 5218 5940
 • Send e-mail  
Cecilie Poulsen

Cecilie Poulsen

Studentermedarbejder

Johanne Eriksen

Johanne Eriksen

Sekretær

 • Direkte +45 3377 3301
 • Mobil +45 5218 5955
 • Send e-mail