Mere bæredygtighed med vand, klima og miljø

Implementering og anvendelse af ny og bæredygtig vandteknologi i danske forsyninger er helt afgørende for vores klima og miljø.

For lidt, for meget eller urent vand skaber problemer, der i stigende grad forværres af miljø- og klimaudfordringer, befolkningstilvækst og øget ulighed. At sikre adgang til og en fornuftig udnyttelse af vand, er helt afgørende for at løse en række af de udfordringer, som vi har i dag og som forstærkes i fremtiden.

En stærk sammenhæng mellem nationale rammevilkår og udnyttelsen af internationale muligheder er nøglen til vækst og bæredygtig innovation på vandområdet. Det er også nøglen til at vandsektoren i Danmark opnår målet om at blive klima- og energineutral i 2030. På verdensplan er vandsektoren en betydelig klimasynder. Sektoren anvender over fire procent af verdens elektricitet samtidig med, at kun sølle 20 procent af verdens spildevand renses før det udledes i naturen. Ligeledes er vandsektoren afgørende for at sikre et godt vandmiljø og en høj biodiversitet. I Danmark er der udfordringer med for meget vand og urent vand, særligt ift. miljøfremmede stoffer i drikkevandet og medikamenter, der udledes via spildevandet. På et internationalt plan er problemerne langt større. Ifølge FN forventes 1,8 milliarder mennesker at leve med absolut vandmangel i 2025, hvilket skaber store internationale udfordringer som mangler løsninger.

Derfor understøtter DI Vand arbejdet med:

  • ”Total Cost of Ownership” skal være grundpræmissen for alle forsyningers investeringer
  • En energi- og klimaneutral vandsektor i 2030
  • En pragmatisk økonomisk regulering, som understøtter klimatilpasning
  • En smartere og mere dynamisk økonomisk regulering, der skaber grobund for innovation, partnerskaber og tværsektorelle samarbejder
  • En regulering der løser miljø-, natur- og biodiversitetsproblemer
  • Sikre en god balance mellem høj forsyningssikkerhed, høj kvalitet og effektivitet